Alles over Geert Gielens

De Belgische motor komt maar niet op gang. Vorig jaar groeide onze economie met 1,7 procent, een stuk minder dan die van buurlanden als Duitsland (2,2%) en vooral Nederland (2,9%). Dit jaar is het wellicht niet anders, en ook de vooruitzichten voor 2019 zijn niet rooskleurig. Waarom zit er zoveel zand in de Belgische ketting? En wat doen we daaraan?

De marges in ziekenhuizen staan steeds meer onder druk. Operationeel resultaat bedraagt nog slechts 0,2 procent van de omzet. Dat blijkt uit de sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen die Belfius elk jaar doet en die beter bekendstaat als de MAHA-studie.

Na het vertrek van vicegouverneur Stanley Fischer ligt voor president Donald Trump de weg open om de Amerikaanse centrale bank volledig naar zijn hand te zetten. "Het mandaat van de Fed laat geen ruimte om het Witte Huis zijn zin te geven", zegt Geert Gielens, de hoofdeconoom van Belfius.

Het ongenoegen bij veel kiezers doet anders vermoeden, maar de hemel boven de economie klaart duidelijk op. En dat is geen misplaatst optimisme. "Het herstel is breed gedragen. Zelfs in Frankrijk trekt de groei aan", zegt Markit-hoofdeconoom Chris Williamson.

De vergrijzing is een van de trends die onze maatschappij steeds ingrijpender definiëren. Het is ook een fenomeen waar de broers Geert en Stefaan Gielens elke dag professioneel mee bezig zijn. De eerste als hoofdeconoom bij Belfius, de andere als CEO van de zorgvastgoedspecialist Aedifica. Tijd voor een broederlijk gesprek.

Beleggers en economen hervinden na de eerste schok hun kalmte. Toch zal de grote onzekerheid op de markten en de economie wegen. "Trump heeft de komende maanden nog heel wat te verduidelijken."

Vooral de bankaandelen krijgen klappen op de beurs. Bij de Britse banken was er vrijdag gemiddeld 20 procent verlies. Maar ook banken uit continentaal Europa met een geringe blootstelling aan het Verenigd Koninkrijk delen in de malaise. Kleppers uit de Bel-20 zoals KBC en ING stonden de hele dag op meer dan 10 procent verlies.

Nu de federale, gewestelijke en gemeentelijke overheden steeds meer taken helemaal of gedeeltelijk delegeren naar de privésector, rijst de vraag hoe dat georganiseerd moet worden. Moet de overheid de overgedragen opdrachten en diensten in de hand houden, de regels vastleggen en de coördinatie verzekeren? Of moet ze zich beperken tot een rol als regisseur die de regels bepaalt en de werking superviseert?

België is zowat het enige land in de eurozone met inflatie. Vooral het gevolg van de btw-verhoging op elektriciteit, sussen economen. Maar niettemin een serieuze uitdaging voor onze economie. En een kaakslag voor de spaarder.

België is zowat het enige land in de eurozone met inflatie. Vooral het gevolg van de btw-verhoging op elektriciteit, sussen economen. Maar niettemin een serieuze uitdaging voor onze economie. En een kaakslag voor de spaarder.