Alles over Freya Van den Bossche

De aanpassing van het Vlaams systeem van groenestroomcertificaten creëert rechtsonzekerheid en hypothekeert toekomstige investeringen in hernieuwbare energie. De uitbaters van biomassacentrales reageren woedend.