Alles over Frank Van Gool

De ambitie van de regering-De Croo om tegen 2026 alleen nog emissievrije bedrijfswagens fiscaal te stimuleren is scherp, maar de beweging naar elektrische bedrijfsvloten lijkt ingezet. "We zijn er klaar voor", reageert de leasingsector.

Overvolle wegen, diesels met een slechte reputatie, geknabbel aan het fiscale voordeel van de salariswagen, ... De leasingmaatschappijen leven in een nieuwe realiteit en moeten zichzelf heruitvinden. Fietsen, meer groene auto's, abonnementsformules en het mobiliteitsbudget krijgen een plaats naast de klassieke salariswagen.

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) keurde de ministerraad vrijdag de teksten rond de zogenaamde mobiliteitsvergoeding in eerste lezing goed. Met die maatregel kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een cashvergoeding.

De leasingbedrijven zijn al langer voorstander van het mobiliteitsbudget. Maar over het plan van de regering-Michel om de bedrijfswagen in te ruilen voor cash, is de sector niet enthousiast. "De vlag dekt de lading niet", zegt Miel Horsten, de voorzitter van de sectorfederatie Renta.

De leden van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zijn de files beu. De bedrijven ervaren onze immobiliteit meer en meer als een economische handicap. De werkgeversorganisatie komt met een globaal plan om de Belgische mobiliteitsknoop te ontwarren. De bedrijfswagen blijft buiten schot.