Alles over Fost Plus

Fost Plus, de instantie die in ons land belast is met het verpakkingsafval, ligt onder vuur van zowel de privébedrijven als de gemeentelijke organisaties die de inzameling voor hun rekening nemen.