Alles over FOD

De inflatie in België is in april voor de derde maand op rij gedaald. Op het eerste gezicht opmerkelijk, aangezien er de afgelopen weken melding werd gemaakt van forse prijsstijgingen in de supermarkten.

Circa 76.000 verenigingen van mede-eigenaars (VME) van vastgoed in België moeten voor 1 april hun syndicus laten registreren. Volgens de laatste cijfers van de FOD Economie zijn op enkele dagen van die deadline echter nog maar 32.000 syndici geregistreerd.

Dat blijkt uit een analyse die de studiedienst van de FOD Financiën uitvoerde op basis van de cijfers uit de eerste helft van 2017. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wijst als verklaring naar de hervormingen die de regering doorvoerde en de Europese conjunctuur die aantrekt.

De inflatie in België is in maart gestegen tot 2,24 procent. Dat is het hoogste peil sinds eind 2012, meldt de federale overheidsdienst Economie woensdag.