Alles over fiscus

Gemeenten die hun zwembad, sporthal, cultureel centrum of bibliotheek hebben ondergebracht in een autonoom gemeentebedrijf hoeven niet langer problemen met de Bijzondere Belastinginspectie te vrezen. Een nieuwe btw-beslissing brengt rechtszekerheid.

Een ruling - een voorafgaand akkoord met de fiscus - wordt steeds populairder. In 2013 liepen er bij de federale overheidsdienst Financiën 756 aanvragen binnen voor zo'n ruling, een recordaantal. Op vijf jaar tijd is het aantal met meer dan de helft gestegen, zo meldt De Zondag.

Belastingplichtigen die hun tweede woning of vakantiehuisje voor de fiscus verborgen willen houden, krijgen het moeilijker. De belastingdiensten gaan 72.000 aangiften extra controleren van burgers die mogelijk "vergeten" zijn om een tweede stukje vastgoed aan te geven in de papieren of elektronische aangifte.

Zowel de federale overheid als de gewesten moet kunnen beschikken over homogene fiscale bevoegdheidspakketten om een eigen en onafhankelijk fiscaal beleid te voeren. Dat zegt hoogleraar fiscaal recht Michel Maus.

In een open brief richt de eigenaar van een kmo zijn pijlen op de Belgische fiscus. Na een loonsverhoging toe te kennen aan een personeelslid kwam hij tot de conclusie dat 'de fiscus daarvan een groot deel in eigen zakken steekt, 89 procent om precies te zijn.'

De aanval van de Europese Commissie op Apple wegens misbruik van fiscale constructies is een schot voor de boeg. De VS en de EU nemen fiscale achterpoortjes in het vizier die de inning van vennootschapsbelastingen te sterk bemoeilijken.

Vlaamse gemeenten en steden hekelen de trage werking van de belastingsdienst. Door de huidige verwerking van de personenbelasting dreigt het geld van de aanvullende personenbelasting niet tijdig in de gemeentekas terecht te komen.

Er zijn twee cruciale data om toch nog te profiteren van twee belangrijke fiscale voordelen. Het gaat om vennootschappen die enerzijds de zogenaamde klikregeling kunnen toepassen en anderzijds nog kunnen liquideren tegen 10 in plaats van 25 procent. Mis de fiscale trein niet en onderneem actie.