Alles over federale regering

De afgeronde begrotingscontrole was een tussendoortje vergeleken met de besparingen die de federale regering de komende jaren te wachten staan. Tot 2018 moeten alle overheden elk jaar 2,8 miljard euro saneren om de begroting op koers te houden

De ministerraad heeft vrijdag bevestigd dat ze het sociaal akkoord dat de Groep van Tien, zonder de socialistische vakbond, vorige week heeft bereikt, volledig zal uitvoeren. Daarnaast neemt de regering nog een extra maatregel voor de laagste lonen.

Volgens Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes missen de sociale partners en de regering dit en volgend jaar een historische kans op een versteviging van onze concurrentiekracht.

Zowel de federale overheid als de gewesten moet kunnen beschikken over homogene fiscale bevoegdheidspakketten om een eigen en onafhankelijk fiscaal beleid te voeren. Dat zegt hoogleraar fiscaal recht Michel Maus.

Als het regeerakkoord wordt uitgevoerd, dan dalen de federale overheidsuitgaven van 31,8 procent van het bbp in 2015 naar 29,6 procent van het bbp in 2019. Die daling met 2,2 procentpunt is de som van verschillende maatregelen

Onze energiehuishouding krijgt hoe langer hoe meer trekjes van de kwadratuur van de cirkel. Een de facto onoplosbaar probleem, waarvoor wellicht pas oplossingen worden gezocht zodra het licht is uitgegaan.

Lagere pensioenuitgaven en werkloosheidsuitkeringen, een afbouw van de overheidssubsidies en een verdere afslanking van de overheidsadministratie. Dat zijn de vier pijlers waarop straks een centrumrechts beleid moet steunen. Voor centrumlinks is het recept eigenlijk hetzelfde.

De federale regering trekt vanaf 1 oktober 2014 de liquidatieboni bij de ontbinding van een onderneming op. De voorheffing op de bedragen die toegewezen worden aan aandeelhouders stijgt dan van 10 naar 25 procent. Er is wel een overgangsperiode.

Zonder zesde staatshervorming lopen de overheidsfinanciën tegen de muur. Een aartsmoeilijke opdracht, want de Franstaligen blijven pleiten voor onvoorwaardelijke dotaties.

Het leek even een financieel rode Kerst te worden voor de Belgische begroting, maar Dexia ligt niet op de regeringstafel en heeft geen onmiddellijke behoefte aan bijkomende staatssteun.