Alles over Federaal Planbureau

De coronacrisis heeft in 2020 geleid tot een sterke daling van de investeringen in de Belgische economie. Dat heeft het Federaal Planbureau becijferd in een studie. Het totale investeringsvolume nam in het eerste coronajaar met 6,2 procent af. Dit terwijl de investeringen tussen 2013 en 2019 gemiddeld nog met 3,7 procent toenamen.

'In de discussies over de kernuitstap gaat veel aandacht naar de sluiting van de laatste twee kerncentrales. Elke studie wijst uit dat het langer openhouden economische baten heeft. De paragraaf die al minder wordt gelezen, meldt dat dit voordeel niet noodzakelijk naar de consument vloeit.' Dat zegt Trends-redacteur, Luc Huysmans.

Volgens een analyse van de Nationale Bank en het Federaal Planbureau neemt het reëel bruto binnenlands product (bbp) in België dit jaar mogelijk af met 8 procent als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om een voorlopige prognose, afhankelijk van de duur van de maatregelen die de regering neemt om het coronavirus te bestrijden.

Alle zeilen worden bijgezet om de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid zo veel mogelijk te beperken. Taboes worden doorbroken. Telewerk wordt de norm, en de combinatie van uitkeringen en werken wordt mogelijk.

Alle zeilen worden bijgezet om de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid zoveel mogelijk te beperken. Vraag is of de arbeidsmarkt zoals we die kenden nog wel terugkeert. Sommige taboes worden doorbroken. Telewerk is nu de norm, en de combinatie van uitkeringen en werken wordt mogelijk. De arbeidsmarkt komt op nieuw terrein.

Het woningoverschot neemt toe in ons land. Aan de vraagzijde ogen de demografische vooruitzichten niet echt gunstig. Kunnen projectontwikkelaars en woningbouwers maar beter op de rem gaan staan?

Drie banken voorspellen dat de Belgische economie in 2020 slechts met 0,7 procent groeit. Als ze gelijk krijgen, moet de nieuwe Vlaamse regering 120 miljoen extra besparen. Dat schrijft De Tijd woensdag.

Vlaanderen mag in de periode 2017-2023 netto 200.000 extra banen verwachten, waardoor de werkloosheidsgraad er zal dalen tot 4,4 procent. Dat blijkt althans uit nieuwe regionale economische prognoses, opgesteld door onder meer het Planbureau en Statistiek Vlaanderen.

Binnen een goede tien jaar komen er in ons land een half miljoen 65-plussers bij. Te weinig mensen lijken zich echt bewust van die aankomende demografische explosie. Kijk alleen al maar naar de markt van de seniorenhuisvesting: het gros van de Belgen kent het verschil niet tussen assistentiewoningen, serviceflats, bejaardentehuis en RVT's. Dat zegt Bart Paeleman, bestuurder van de projectontwikkelaar Skyline Europe, naar aanleiding van de Week van de Zorg.