Alles over Federaal

De lastige transitie naar een economie die kan leven met corona vraagt veel meer dan een succesvolle exitstrategie. De economie zoals die bestond vóór covid-19 is dood en zal niet verrijzen. In de plaats komt de anderhalvemetereconomie, die gebonden blijft door maatregelen die nodig zijn om de besmettingscurve vlak te houden.