Alles over familiebedrijf

De voorbereiding van een generatiewissel in het familiebedrijf is een druk besproken onderwerp. Niet ten onrechte, want in de praktijk blijkt dat familiebedrijven een van de belangrijkste adviezen - begin op tijd met de voorbereiding - nog te weinig ter harte nemen.

De tijd ligt achter ons dat een pater familias volledig op eigen houtje het traject van een nieuwe generatie in het familiebedrijf uitstippelde. Anno 2018 eist een nieuwe generatie meer inspraak en is de intrede van nieuwe telgen een participatieve gebeurtenis.

Bij de uitvoering van een managementbuy-out (MBO) moet aan drie fundamentele voorwaarden voldaan zijn. Eén: bestaande aandeelhouders, vaak een familie, willen verkopen. Twee: het management wil eigenaar worden. Drie: overeenstemming over de verkoopprijs. Als die drie puzzelstukken passen, dan ontstaat een bijzonder interessante situatie: de familie kan verkopen en toch de continuïteit van de activiteit garanderen. Veel families vinden het belangrijk dat na hun uitstap weinig verandert aan de operationele gang van zaken.

Als een familiebedrijf op zoek gaat naar externe investeerders, kan best ook de nodige tijd worden geïnvesteerd in transparantie, geloofwaardigheid en zichtbaarheid. Voor velen is dat een open deur intrappen, maar het zijn aandachtspunten die elke bonafide tegenpartij zal kunnen waarderen.

Familiale aandeelhouders verkopen hun bedrijf om diverse redenen. Er is een opvolgingsprobleem. Het management koopt het bedrijf, al dan niet ondersteund door een externe financier. Families willen al hun eieren niet in dezelfde mand leggen en diversifiëren hun patrimonium. Het familiebedrijf ziet dat het niet langer kan groeien in zijn sector.

De keuze voor een actieve raad van bestuur of een raad van advies en hoe die in te vullen, hangt af van de doelstellingen van de onderneming en van haar aandeelhouders. Een goede raad heeft immers als belangrijkste uitdaging de belangen van beiden te verenigen. De belangrijkste keuze bij het installeren van een raad is die voor externe inbreng. Geef je als familie de controle deels in handen van derden en hou je rekening met andere meningen? Wie enkel om bevestiging zoekt van zijn al genomen beslissingen, verliest alleen tijd en geld en zal snel met gedemotiveerde leden in de raad zitten.

De meeste bedrijven in Europa zijn familiebedrijven en België is op dat vlak geen uitzondering. Liefst 69 procent van alle Belgische bedrijven behoort tot die categorie. Maar terwijl 68 procent van de ondernemers aangeeft een familiale overdracht te verkiezen, slaagt slechts 30 procent daarin. Hoe kan het verschil tussen voornemens en realiteit zo groot zijn?

Een raad van advies is voor veel familiebedrijven de eerste kennismaking met externe mensen in een intern overlegorgaan. Want dat is de raad van advies: in tegenstelling tot de raad van bestuur is het geen orgaan met enige controle- en beslissingsbevoegdheid. Een adviesraad vergemakkelijkt de besluitvorming en de verdere professionalisering van de bestuursstructuur. Het betekent dat je als familie een knop moet kunnen omdraaien. Want het vergt een bepaalde openheid, wil je de leden van de adviesraad over specifieke onderwerpen zo volledig mogelijk informeren.

Familiale eigenaars die hun bedrijf tegen het gunsttarief van 0 procent willen schenken aan telgen uit de volgende generatie, moeten voldoen aan een reeks van voorwaarden. Die zijn er zowel vóór de schenking als erna, en brengen belangrijke beperkingen met zich.

Als alles volgens schema verloopt, wordt over het nieuwe vennootschapsrecht waaraan de federale regering werkt in het najaar van 2018 in de Kamer gestemd. Op basis van de huidige ontwerpteksten kondigen zich enkele belangrijke veranderingen aan voor families die met een controlevehikel willen werken.

Het aantal familiebedrijven neemt af in België. Vier op de tien wordt overgenomen door een externe speler. Dat stelt financieel planner Optima vast op basis van de 212 bedrijven waarvoor het de voorbije drie jaar de overname begeleidde.