Alles over Eva Gouwens

Fairphone onderscheidt zich op twee manieren van de concurrentie: repareerbaarheid van de telefoons en inspanningen op vlak van mensenrechten en milieu doorheen de supply chain. 'Conflictmineralen, kinderarbeid, gevaarlijke werkomstandigheden: wie een smartphone op de markt wil brengen, botst vroeg of laat op die problemen. Wij proberen onze productieketen te gebruiken om tot oplossingen te komen', aldus CEO Eva Gouwens.