Alles over Eva De Bleeker

Ook in 2023 zullen de de lidstaten van de Europese Unie meer kunnen uitgeven dan de begrotingsregels in het Stabiliteitspact toelaten. Dat besliste de Europese Commissie. Dat is goed nieuws voor de federale regering. Ze hoeft tijdens deze regeerperiode geen zware begrotingsknopen meer door te hakken. Op de lange termijn is het slecht nieuws voor de Belgische overheidsfinanciën, die tot de meest desastreuze van de eurozone behoren.

De overheid betaalt facturen aan bedrijven nog steeds te laat. De wettelijke termijn bedraagt 30 dagen, maar de gemiddelde betaaltermijn lag vorig jaar nog steeds op 40 dagen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de FOD Beleid en Ondersteuning die CD&V-Kamerlid Leen Dierick heeft opgevraagd.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagt te midden van de oorlog in Oekraïne ook de groeiprognoses voor België. Het IMF stelt nu een groei van 2,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) voorop in 2022 en is zo pessimistischer dan de Nationale Bank.

De Belgische begrotingscijfers zien er dankzij de aantrekkende economie minder dramatisch uit dan gedacht. Maar de vooruitzichten op langere termijn blijven somber. De opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne en de dreiging van een recessie door de oorlog zullen de budgettaire meevallers doen smelten als sneeuw voor de zon. Een sense of urgency op begrotingsvlak is echter nergens te bespeuren.