Alles over Europese Volkspartij

Volgens Tom Vandenkendelaere, fractielid van de Europese Volkspartij, laten critici ten onrechte uitschijnen dat de geldverruimingsoperatie van de Europese Centrale Bank tot nu toe weinig heeft opgeleverd. Maar 'het belangrijkste effect werd nog niet bereikt'.