Alles over Europese Hof van Justitie

De regering heeft een voorstel op tafel, dat een einde wil maken aan de fiscale discriminatie tussen de binnenlandse en buitenlandse woningen van Belgen. Zo vermijdt ze de dwangsommen, die het Europese Hof van Justitie ons land oplegt als daar geen einde aan komt.

Ondermijnt de strijd tegen financiële misdrijven het recht op privacy? De discussie klinkt luider in 2017.

Een recent Europees arrest over een Waals dossier vaagt de juridische basis voor windturbines van de kaart. Ook milieunormen voor andere industrietakken liggen onder vuur.

De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie vindt dat de staatsgarantie die België toekende aan de Arco-coöperanten strijdig is met het Europese recht. De hoop van de coöperanten op schadeloosstelling door de overheid is daarmee zo goed als vervlogen.

Uiteraard zal Europa weer de Kop van Jut zijn bij de havenvakbonden. Het Europees Hof van Justitie, dat donderdag de Spaanse havenarbeidswetgeving strijdig achtte met het EU-recht, zal zo goed als zeker tot een vergelijkbare conclusie wanneer het moet oordelen over de Belgische aanpak. Tegen het Belgische stelsel zijn bij de Commissie intussen al acht klachten ingediend.