Alles over Europese Commissie

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben maandagnacht een akkoord bereikt over de invoering van eerlijke minimumlonen voor alle Europese werknemers. België en de andere EU-landen zullen aan de hand van een aantal vooropgestelde criteria moeten nagaan of de minimumlonen die ze hanteren fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden garanderen.

De federale regering wil tegen 21 juni met een groot zomerakkoord komen om aan te tonen dat ze nog knopen kan doorhakken. Verschillende beleidswerven staan in de steigers. Maar nu al is duidelijk dat de funderingen ervan zeer poreus zijn. Een pensioenhervorming en een sanering van de begroting zijn een utopie. En van de belangrijkste werf - de fiscale hervorming - wil de PS gewoon niet weten.

Ook in 2023 zullen de de lidstaten van de Europese Unie meer kunnen uitgeven dan de begrotingsregels in het Stabiliteitspact toelaten. Dat besliste de Europese Commissie. Dat is goed nieuws voor de federale regering. Ze hoeft tijdens deze regeerperiode geen zware begrotingsknopen meer door te hakken. Op de lange termijn is het slecht nieuws voor de Belgische overheidsfinanciën, die tot de meest desastreuze van de eurozone behoren.

Het economisch vertrouwen in de eurozone is in april verder afgenomen. In vergelijking met maart is de Economic Sentiment Indicator (ESI) met 1,7 punten gedaald tot 105,0 punten. Dat meldt de Europese Commissie maandag. Analisten rekenden op een gemiddelde van 108 punten. Het ESI-cijfer voor maart werd bijgesteld van 108,5 punten naar 106,7 punten.

Door oorlog en de stijgende prijzen is het eten op uw bord plots niet vanzelfsprekend meer. Gelukkig is Europa goeddeels zelfvoorzienend, deels dankzij de miljardensteun voor de boeren. Maar de groene plannen van de Europese Unie bedreigen de voedselzekerheid, aldus de sector. Experts maken zich minder zorgen.

De Europese Commissie heeft woensdag maatregelen op tafel gelegd om de bevoorrading van gas aan redelijke prijzen te verzekeren. Met een wet voor het aanvullen van de gasreserves en gemeenschappelijke aankopen hoopt ze een herhaling van de energieproblemen van deze winter te vermijden. Beslissingen over interventies op korte termijn, zoals een plafonnering van de prijzen, laat ze aan de Europese staatshoofden en regeringsleiders over.

De gas- en olieprijzen leverden donderdag een gemengd beeld op. De gasprijs daalt verder, maar de olieprijs gaat daags na forse dalingen opnieuw de hoogte in.

De verontwaardiging van de Europese Commissie en het Europees Parlement over de Russische inval in Oekraïne is terecht. Met de sancties tegen Rusland en de steun aan Oekraïne is Europa eindelijk opnieuw een geopolitieke speler. Maar de woede dreigde de voorbije dagen tot een gevaarlijke escalatie te leiden. Gelukkig kwamen - vooral vanuit de VS en de NAVO - signalen om het hoofd koel te houden.

Fairphone onderscheidt zich op twee manieren van de concurrentie: repareerbaarheid van de telefoons en inspanningen op vlak van mensenrechten en milieu doorheen de supply chain. 'Conflictmineralen, kinderarbeid, gevaarlijke werkomstandigheden: wie een smartphone op de markt wil brengen, botst vroeg of laat op die problemen. Wij proberen onze productieketen te gebruiken om tot oplossingen te komen', aldus CEO Eva Gouwens.

De Belgische economie zou dit jaar de traagste groei laten optekenen van alle landen van de Europese Unie. Op zich is dat niet erg, want die trage groei is het spiegelbeeld van een goed crisisbeheer in 2020 en 2021. Zorgwekkender is dat de Belgische groei ook de volgende jaren maar povertjes zal zijn.