Alles over Erik Sansen

Volgens het Europees Hof van Justitie is de Belgische fiscale regeling omtrent de inkomsten uit de privé-verhuur van vastgoed, alsook uit niet-verhuurde onroerende goederen, in strijd met het EU-recht. Erik Sansen en Tilde Callebaut, advocaten bij Sansen International Tax Lawyers, geven uitleg bij het arrest van het Hof en de mogelijke gevolgen.

Als u naar Zwitserland wilt verhuizen, moet u eerst en vooral weten of u in aanmerking komt om onder het speciale regime voor grote vermogens te vallen. Daarvoor moet u vanuit het buitenland naar Zwitserland verhuizen. U mag de voorbije tien jaar niet gedomicilieerd zijn geweest in het land, en u mag niet de Zwitserse nationaliteit hebben. U mag geen beroep uitoefenen in Zwitserland, en sommige kantons leggen beperkingen op voor buitenlandse activiteiten.