Alles over erfenisrecht

Erfenissen die in de economie belegd zijn, vrijstellen van belastingen. Dat is voor Jos Peeters, de 'vader' van het Vlaamse risicokapitaal, een manier om de motor van het risicokapitaal weer aan te zwengelen in Vlaanderen. Hij zegt dat in het weekendmagazine op Kanaal Z, Z-Talk Goossens.

Ouders die overwegen een of meer kinderen deels te onterven, hebben daar doorgaans een goede reden voor. Een nieuwe wet wil die ouders meer speelruimte geven.