Alles over erfenis

Vorig jaar zijn 7.914 erfenissen in Belgie door een of meerdere erfgenamen geweigerd of aanvaard onder voorbehoud dat er niet meer schulden zijn dan opbrengsten. Dat is circa 7 procent van alle geregistreerde nalatenschappen.