Alles over Elio Di Rupo

In de periode 2022-2023 stijgen de Belgische bruto-uurlonen met meer dan 17 procent, in de eurozone is dat gemiddeld de helft. Onze loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden piekt in 2023 naar 9 procent. België is terug naar af. De hoge inflatie en de indexering hebben tien jaar van loonmatigingen tenietgedaan.

'U weet hoe dat gaat met investeringen in preventie. Als het geld op de juiste manier is besteed, merk je er achteraf maar weinig van. Niet investeren, valt des te meer op.' Dat zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

Het Japanse farmabedrijf Takeda heeft dinsdag een nieuwe productiefaciliteit ingehuldigd op zijn biotechnologiesite in Lessen (Lessines), in Henegouwen. De uitbreiding, een investering van 118 miljoen euro, levert een honderdtal banen op, zegt het bedrijf.

Een overstromingsramp komt nooit op een goed moment. Maar de Waalse regering heeft de extra pech dat de heropbouw moet beginnen terwijl ze budgettair in een zeer lastig parket zit. Coronarelancemiddelen herbestemmen is niet voldoende. Ook de fundamentele Waalse economische zwakheden moeten worden aangepakt.

De relance van onze economie na de coronasluitingen is al begonnen. Dat zei eerste minister Alexander De Croo in een gezamenlijk gesprek met de Vlaamse en Waalse regeringsleiders Jan Jambon en Elio Di Rupo, waarin ook de toekomst van België werd aangekaart. De drie werden samengebracht door VBO-voorzitter Bart De Smet voor een virtueel businessevent van de volleybalclub Haasrode Leuven, waar De Smet bestuurslid is.

De versoepelingen die het Overlegcomité in het vooruitzicht stelt, zijn het resultaat van urenlang politiek gepingpong tussen de partijen en de regeringen. Het coronabeleid verschilt niet veel van het gesjacher tijdens nachtelijke begrotingsonderhandelingen. Het duo Alexander De Croo-Frank Vandenbroucke lijkt de regie wat kwijt.

De blokkering in het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers legt de bal in het kamp van de regering-De Croo. Het is nu aan de minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), om een loonnorm voor de komende twee jaar vast te leggen. Als hij ingaat op de eis van de vakbonden om een grotere loonstijging toe te kennen dan de wet bepaalt, zit de PS op ramkoers met de liberalen in de regering. De linker- of de rechterflank van de regering moet sowieso inbinden.

Hogere uitgaven voor pensioenen en andere uitkeringen, die uiteindelijk wel worden gefinancierd door vermogenstaksen. Alle sociale departementen in handen van de socialistische familie. Het is duidelijk: de PS is de grote winnaar van de Vivaldi-onderhandelingen. Net als in 1988 kan de partij na een aantal jaren oppositie uitpakken met een 'retour du coeur'-beleid.

De Waalse regering werkt aan een batterij aan steunmaatregelen voor zwaar getroffen ondernemingen in de evenementensector en voor onder meer reisorganisaties, autocarbedrijven, forenzen en ondernemers in het nachtleven. Dat heeft minister van Economie Willy Borsus maandag aangekondigd op Bel RTL. In totaal voorziet de regering een bedrag van 50 miljoen euro.

De ego's van verschillende partijvoorzitters maken de vorming van een Arizona-coalitie een schier onmogelijke opdracht. En dat is wellicht geen slechte zaak. Om een regering zonder de PS op de been te krijgen zullen de vroegere Zweedse coalitiepartijen een zware prijs moeten betalen: een sociaal-economisch beleid dat gelijk staat aan verder ontsporende overheidsfinanciën en dat de concurrentiekracht zwaar aantast.

Dezer dagen wordt nog maar eens een poging ondernomen om een federale regering te vormen met de PS en de N-VA als fundament. Een uiterst moeilijk opdracht, gezien de uiteenlopende sociaal-economische visies van beide partijen en een begrotingstekort van minstens 45 miljard euro. Maar niet enkel gebrek aan geld speelt een rol. In het huidige intellectuele klimaat vindt een deel van de PS dat de N-VA een moreel verwerpelijke partij is.

De jonge Bergenaar Georges-Louis Bouchez is goed op weg om de nieuwe voorzitter van de Franstalige liberalen te worden. Dat maakt de taak van informateur Paul Magnette (PS) er niet eenvoudiger op. Bouchez is voorstander van een sociaaleconomisch beleid dat bespaart op de uitgaven.

De volgende Waalse regering wil de werkzaamheidsgraad in het gewest optrekken naar 68,7 procent. Dat wordt een loodzware opdracht.