Alles over E51

Sinds dit jaar moeten alle nieuwe eengezinswoningen en appartementen in Vlaanderen 'bijna energieneutraal' of BEN zijn, met andere woorden hun energiepeil (E-peil) mag nog hoogstens E30 bedragen. Maar bouwers hebben niet tot nu gewacht om voor energiezuinigheid te gaan: sinds 2017 ligt het gemiddeld E-peil van nieuwbouw al onder die grens, en in 2018 stond het zelfs al op E18. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.