Alles over dINK

Het jonge geweld bij Showpad en de serial entrepreneurs bij dINK zijn exponenten van een golf Vlaamse appbouwers. De kwestie is: hoe geraak je bij dat selecte clubje van ontwikkelaars die het grote geld verdienen?