Alles over dienstencheques

Weinig werkgelegenheidsmaatregelen zijn zo succesvol als het systeem van de dienstencheques, dat dit jaar goed is voor 123.000 banen. Het blijft een sterk gesubsidieerde vorm van banencreatie, maar de terugverdieneffecten voor de economie lopen op tot 75 procent van de brutokostprijs.

Elke baan die dankzij dienstencheques gecreëerd wordt, kost de overheid bijna 50.000 euro, leert een studie van het Centrum van Sociaal Beleid (CSB). Een betwistbaar cijfer, zegt de hr-federatie Federgon. Het gaat over de brutokostprijs. Dankzij allerlei terugverdieneffecten ligt de echte kostprijs ettelijke keren lager.