Alles over De Croo

De hoge inflatie en de automatische indexering van de lonen zetten de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven onder druk. Toch pleit de OESO voor het behoud van het Belgische loonoverleg dat een evenwicht vindt tussen het beschermen van de koopkracht en het verdedigen van de concurrentiekracht.

'Na het Overlegcomité van woensdag blijkt opnieuw hoe kwetsbaar politici zich opstellen als ze beloftes doen over de versoepeling van maatregelen.' Dat zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

De vakbonden fulmineerden vorige week tegen een aantal maatregelen uit het zomerakkoord. Totaal ten onrechte. Maatregelen die de arbeidsmarkt flexibiliseren, kleine bijverdiensten goed omkaderen en werknemers op een makkelijke manier laat delen in de winst van een bedrijf, dragen net extra bij tot jobcreatie en de sociale zekerheid. Dat zegt staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld).