Alles over Daniel Bacquelaine

De ex-mijnwerkers die in mei een aanpassing van hun pensioen gerealiseerd zagen, zijn verheugd dat de federale regering structurele en blijvende maatregelen voor het zorgpersoneel heeft genomen. De mijnwerkers hadden opgeroepen om het resterende bedrag waarop ze naar eigen zeggen recht hadden, te investeren in de zorgverleners.

De regering heeft criteria vastgelegd die moeten bepalen wat een zwaar beroep is. De lijst van zware beroepen zelf komt pas na overleg met de sociale partners. Werkgevers vrezen voor een lange lijst die ertoe leidt dat een groot deel van de werknemers jaren voor het wettelijk pensioen kan uittreden. De minimumleeftijd van 60 jaar die minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) vooropstelt, overtuigt niet.

Nog dit jaar krijgen bijna 450.000 kleine zelfstandigen een extra mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen, net zoals bedrijfsleiders dat nu al kunnen via een individuele pensioentoezegging (IPT).

Angela Merkel blijft wellicht Duits bondskanselier, ondanks haar magere verkiezingsoverwinning. Maar de rechtervleugel van de partij mort, met als boegbeeld Jens Spahn.

In theorie is het mooi: wie lang werkt en goed verdient, krijgt een mooi pensioen. Maar dat is al lang niet meer zo en het wordt alleen maar erger. België evolueert naar één basispensioen voor iedereen, ongeacht het aantal gewerkte jaren of het loon. Ook de regering-Michel bijt er haar tanden op stuk.

België is een land met een sterke sociale zekerheid. Toch maken we ons heel wat zorgen over ons pensioen. Dat heeft te maken met de vele discussies over de toekomst van het wettelijk pensioen, maar tegelijk blijkt dat vele Belgen te weinig weten over hun financiële situatie. Onafhankelijk financieel planner Jo Stremersch: "Mensen moeten veel vaker de rekensom maken: hoeveel zal ik nodig hebben om mijn levensstandaard te behouden en hoeveel zal ik aanvullend moeten sparen?"

De Belgen blijven naarstig sparen. Zelfs in tijden van bodemrentes staan er nog altijd recordbedragen op onze spaarboekjes. De Belg zet dus graag geld opzij. Hij investeert ook in diverse spaar- en beleggingsformules voor zijn pensioen. En hoewel we ook op dat vlak koplopers zijn in Europa, blijkt uit een recent onderzoek dat de Belgen toch ongerust zijn over hun inkomen na de pensionering.