Alles over Crelan

Het Grondwettelijk Hof verwerpt een klacht van zeven spaarbanken tegen de verhoging van de abonnementstaks, de basisheffing op het spaarboekje. Toch erkent het Hof in zijn arrest het onderscheid tussen spaar- en grootbanken, oordeelt John Heller, CEO van Argenta.

Crelan wordt een volledig Belgische bank. De Franse aandeelhouder Crédit Agricole verkoopt zijn belang van 50 procent aan de Belgische aandeelhouders.

De Franse groep Crédit Agricole wil haar 50 procent in de Belgische bank Crelan verkopen. Van een echte sectorconsolidatie is geen sprake.