Alles over Creg

Het sociaal tarief voor elektriciteit gaat deze maand met 22 procent omhoog. Dat is slecht nieuws voor veel mensen die nu al moeite hebben om hun energiefactuur te betalen. Maar ook voor de OCMW's, want die zullen vaker moeten bijspringen zonder dat ze daar voldoende middelen voor krijgen.

In de transitie naar een energiesysteem met meer hernieuwbare energie is opslag van elektriciteit een must. Een voorstel van de federale energieregulator CREG om die opslag te ondersteunen, stuit op heel wat weerstand. "Een maatregel geschreven op maat van Electrabel." "Volkomen buiten proportie."

De Nederlandse overheid start vandaag met de aanbesteding voor de bouw van een groot windmolenpark op zee, waar in eerste instantie alleen partijen op mogen inschrijven die zeggen geen subsidie nodig te hebben. Dat schrijft Het Financieele Dagblad vrijdag.

De energienorm moet er dringend komen, stelt de werkgeversvereniging Voka. De organisatie merkt dat almaar meer bedrijven naar hun energieverbruik beginnen te kijken.

Belgische bedrijven die veel stroom verbruiken, hebben nog altijd een concurrentieel nadeel tegenover hun sectorgenoten in de buurlanden. Dat wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de lagere gasprijzen in ons land. Niet-elektro-intensieve bedrijven zijn dan weer doorgaans beter af.

Niet alle energie-intensieve bedrijven hebben een concurrentienadeel als het over energiekosten gaat. De meesten zijn doorgaans zelfs beter af dan in de buurlanden, op Nederland na. Maar voor bedrijven waarvoor elektriciteit een flink stuk van hun omzet of toegevoegde waarde uitmaakt, lopen de verschillen zwaar in hun nadeel op.

De overheden in dit land hebben een slordige 30 miljard euro aan subsidies voor hernieuwbare energie toegezegd. De andere nieuwe productiecapaciteit en de modernisering van de transport- en de distributienetten zullen de stroomfactuur nog doen aanzwellen.

Is Belgische zeewind te duur? De vergelijking met het buitenland is een moeilijke oefening.