Alles over CREG

De gezinnen hebben de jongste maanden massaal bericht gekregen van hun elektriciteitsleverancier met het voorstel hun voorschotfactuur fors op te trekken, omdat de elektriciteitsprijs zo hard gestegen is. Maar wat maakt die elektriciteit zo duur? Gas, zo blijkt.

Door de hoge marktprijzen voor elektriciteit leveren de kerncentrales momenteel hoge winsten op, en dat zal ook de nucleaire taks die de federale regering heft, doen stijgen. Dat blijkt uit een rapport van de federale energieregulator Creg, waarover verschillende kranten woensdag schrijven.

Hoogspanningsbeheerder Elia ziet geen nood aan extra capaciteit die de bouw van twee bijkomende gascentrales zou verantwoorden, om zo de winter van 2026 door te komen. Dat heeft topman Chris Peeters woensdag verklaard in de marge van de presentatie van de jaarresultaten.

Elektriciteit en aardgas zijn ongemeen duur. Dat blijkt nog maar eens uit nieuwe cijfers van de federale energieregulator Creg. De gemiddelde aardgasfactuur op jaarbasis stijgt in januari naar 3.782 euro. In Wallonië is dat bijna 4.000 euro.

De prijs van gas en in mindere mate van elektriciteit zit in de lift. Hoog tijd om nog eens na te gaan welke ingrepen u kunt doen om de energiefactuur onder controle te houden.

Het sociaal tarief voor elektriciteit gaat deze maand met 22 procent omhoog. Dat is slecht nieuws voor veel mensen die nu al moeite hebben om hun energiefactuur te betalen. Maar ook voor de OCMW's, want die zullen vaker moeten bijspringen zonder dat ze daar voldoende middelen voor krijgen.

In de transitie naar een energiesysteem met meer hernieuwbare energie is opslag van elektriciteit een must. Een voorstel van de federale energieregulator CREG om die opslag te ondersteunen, stuit op heel wat weerstand. "Een maatregel geschreven op maat van Electrabel." "Volkomen buiten proportie."