Alles over Credendo

Moeilijkheden met de toelevering bezorgen één op de twee exporteurs hoofdbrekens, blijkt uit de jongste editie van de exportbarometer van Roularta en exportverzekeraar Credendo . Bijna een derde van de respondenten vreest dat het probleem zal aanhouden tot 2023 of zelfs langer. Dat neemt niet weg dat het vertrouwen van de exporteurs in de economie opnieuw het pre-coronaniveau haalt.

Steeds meer overheden en private opdrachtgevers in Europa vragen een borgtocht of 'surety bond' bij het ondertekenen van een contract. Dit document garandeert dat de partner zijn verplichtingen zal nakomen. Credendo - Guarantees & Speciality Risks, een gespecialiseerd dochterbedrijf van kredietverzekeraar Credendo, kan zulke borgtochten stellen in heel Europa.

De coronacrisis heeft een aanzienlijke impact gehad op de economie. Voorlopig merkt kredietverzekeraar Credendo echter nog geen toename in de schadeclaims. "Wij verzekeren kortlopende betalingsrisico's bij handelstransacties van Belgische bedrijven", legt Stefaan Van Boxstael, General Manager bij Credendo - Short-Term Non-EU Risks, uit.

Nog te vaak limiteren Belgische kmo's hun uitvoer tot de buurlanden. Nochtans biedt export buiten Europa heel wat mogelijkheden, mede dankzij kredietverzekeraar Credendo. "Met landeninformatie, begeleiding bij het opstellen van een contract, een kredietverzekering en financieringsoplossingen, willen we echt een one-stop-shop zijn voor de verre export", vertelt Deputy CEO en COO Frank Vanwingh.

In een wereldeconomie zijn bedrijven hypergeconnecteerd. Om Belgische exporteurs het nodige advies te kunnen verstrekken, analyseert Credendo de structurele risico's, de conjunctuur en de domino-effecten van diverse sectoren.

Kredietverzekeraar Credendo viert zijn 100-jarig jubileum. De maatschappij werd in 1921 opgericht door de overheid om de Belgische internationale handel te ondersteunen met borgstellingen en verzekeringen. "Dat blijft onze hoofdopdracht, ook al is Credendo nu een Europese groep, actief in 15 landen", benadrukt CEO Dirk Terweduwe. "We blijven sterk verankerd in België, staan ten dienste van zowel grote als kleine bedrijven, en mikken specifiek op het financieren en verzekeren van exportdossiers voor kmo's."

Nu Credendo 100 kaarsjes mag uitblazen, heeft de kredietverzekeraar meer dan ooit aandacht voor zijn maatschappelijke impact. Credendo ziet, zowel intern als in de projecten die hij ondersteunt, toe op de invoering en uitbouw van 'good practices' op het vlak van milieu, sociaal welzijn en bestuur.

Credendo werkt al sinds het begin van de pandemie aan een aantal nieuwe steunprogramma's voor bedrijven die internationaal actief zijn. Het officiële Belgische exportkredietagentschap wil hen hiermee door de crisis loodsen en aanmoedigen om de opportuniteiten die zich aandienen, te grijpen.

Algemeen wordt verwacht dat de verkiezingszege van Joe Biden de wereldwijde handelsspanningen zal afzwakken en Europese bedrijven nieuwe kansen zal bieden. De structurele risico's zoals de opmars van het protectionisme en de inzet van handel voor geopolitieke doeleinden zijn echter niet verdwenen.

Na het akkoord met de banken sluit de federale overheid nu een overeenkomst met de private kredietverzekeraars. Die moet ervoor zorgen dat ze hun limieten niet fors verlagen of intrekken. Credendo zal namens de Belgische staat als herverzekeraar optreden.

Ons land exporteert jaarlijks voor bijna 400 miljard euro aan goederen en diensten. Het gros daarvan gaat naar Europese bestemmingen, maar Azië en Amerika zijn intussen beide ook al goed voor zo'n 9% van onze uitvoer. Waar zien onze bedrijven potentieel voor buitenlandse groei en hoe gaan ze om met de risico's? We vragen het aan Gert Lambrecht van Credendo en Johan Van Wassenhove, CEO van het familiebedrijf Denys uit Gent.

Een bedrijf dat wil exporteren naar verre markten, bereidt zich best goed voor. De experten van kredietverzekeraar Credendo kunnen daarbij helpen. Ze maken per land een risicoanalyse die rekening houdt met politieke, economische en sociale factoren. In het model dat daarvoor gehanteerd wordt, krijgen klimaatverandering en duurzaamheid een steeds zwaarder gewicht.

Duurzaam produceren en maatregelen nemen om de ecologische voetafdruk verkleinen is voor de meeste bedrijven vandaag vanzelfsprekend. Een aantal onder hen hebben ook ambitieuze groeiplannen dankzij bijvoorbeeld hernieuwbare energieprojecten, zoals John Cockerill in Seraing. Een gesprek met Jean-Michel Geerhaerdts van John Cockerill en Gert Lambrecht van Credendo.

Voor een open economie als België is export van vitaal belang. Maar de wereldeconomie staat op een keerpunt. Handelsconflicten leiden hoe langer hoe meer tot protectionistische maatregelen en her en der duikt het risico van een recessie op. Hoe gaan onze bedrijven daarmee om? Amelie Matton van AMB Ecosteryl en Gert Lambrecht van Credendo beantwoorden de vraag.

Onze economie wordt beïnvloed verschillende factoren. Voor exporterende bedrijven zijn dat bijvoorbeeld internationale handelsconflicten en wisselkoersrisico's. Maar ook het thema van de klimaatverandering en duurzaam ondernemen speelt een steeds grotere rol. Stephan Windels van Colruyt Group en Gert Lambrecht van Credendo getuigen.