Alles over corporate governance

De codes voor deugdelijk bestuur focussen te veel op de rol van de raad van bestuur. Aandeelhouders en eigenaars van een onderneming moeten beter tot hun recht komen, vindt Jozef Lievens van het advocatenkantoor Eubelius.

De commissie voor corporate governance zal binnenkort een streefcijfer en een timing voor meer vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen in de code-Daems opnemen. Op die manier hoopt ze de dreiging van wettelijke quota af te wenden.

De Belgische beursgenoteerde bedrijven moeten dringend meer vrouwen opnemen in hun raden van bestuur. Zo niet zal de politiek onvermijdelijk quota opleggen. Dat zegt Vlaams parlementslid Patricia Ceysens (Open Vld). Ceysens liet een Belgian Female Board Index opstellen.

De wet op deugdelijk bestuur, die de Senaat na de Kamer donderdag goedkeurde, is precies op maat geschreven van één persoon, Jean-Luc Dehaene. Dat stelt sp.a-senator John Crombez naar aanleiding van de stemming. De meerderheid stemde voor, de sp.a tegen en de rest van de oppositie onthield zich.