Alles over Claudia Kemfert

De Europese instellingen en lidstaten blijven hardnekkig gasinfrastructuur bijbouwen, terwijl alles erop wijst dat gas een energiebron van het verleden is. In Europa staan de komende jaren voor meer dan 100 miljard euro nutteloze investeringen op stapel.