Alles over CDH

De plenaire Kamer heeft donderdag het fiscale luik van de jobsdeal goedgekeurd. Dat gebeurde met de steun van de vroegere Zweedse meerderheid en het CDH. De rest van de oppositie onthield zich. Binnenkort volgt nog het sociale luik.

De Kamer heeft vrijdag de hervorming van de vennootschapsbelasting goedgekeurd. De meerderheidspartijen stemden voor, socialisten, PVDA en DéFI stemden tegen, groenen, cdH, V&W en VB onthielden zich. De hervorming, die ingaat vanaf 1 januari, verlaagt de tarieven voor de vennootschapsbelasting en maakt het systeem eenvoudiger.

Het pleidooi van minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) om bij de onderhandelingen voor een nieuw interprofessioneel akkoord rekening te houden met de prijsstijgingen - en dus aan loonmatiging te doen - valt bij Groen! en cdH niet in goede aarde.