Alles over Brussel

Home Invest Belgium wil zijn positie op de Antwerpse vastgoedmarkt versterken. Op het Antwerpse Eilandje zal het een kantoorgebouw ombouwen tot een residentieel complex met dertig appartementen.

De wereld loopt mank, en daar maakt kunstenaar en Trends-cartoonist Karl Meersman zich grote zorgen over. Zijn onbehagen en bezorgdheid zette hij de afgelopen jaren om in nieuw werk. De klimaatontwrichting en de kwetsbare, roemloze mens spelen daarin een hoofdrol. "Ik weet dat kunst de wereld niet zal veranderen, maar ik kan met mijn werk wel een pleidooi voor nederigheid houden."

In de eerste negen maanden van dit jaar waren er uitzonderlijk veel vastgoedtransacties in ons land. Leidt de aangekondigde wijziging van de registratiebelasting tot een tijdelijke afkoeling van de woningmarkt?

Het Planbureau heeft op vraag van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) schattingen gemaakt van de winst die het kan opleveren als 4.500 langdurig werkzoekenden deeltijds terug aan het werk gaan. De maatregel maakt deel uit van het pakket dat momenteel voorligt in het kader van de begrotingsbesprekingen.

Het energiebedrijf Engie Electrabel staat op het punt een van de grootste investeringsfondsen van België te creëren. De uitbater van de Bel­gische kerncentrales gaat 4,3 miljard euro transfereren uit het Luxemburgse Nuclear Investment Fund naar Brussel. Dat meldt De Tijd op basis van een publicatie in het Belgisch Staatsblad.