Alles over brugpensioen

Door het verstrengen van het brugpensioen en het optrekken van de leeftijd om een vrijstelling te kunnen krijgen in de zoektocht naar werk is het aantal niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar of ouder naar het hoogste cijfers gestegen sinds 1992.

De sociale partners willen een soepelere sollicitatieplicht voor bruggepensioneerden. Een slechte zaak want brugpensioen is een vorm van werkloosheid en geen "brug naar het pensioen."Maar als de kosten voor het ontslag naar de belastingbetaler moet worden doorgeschoven zijn vakbonden en werkgevers voor één keer beste vrienden.

Vakbonden en werkgevers staan erg dicht bij een akkoord over de beschikbaarheid van SWT-ers (het vroegere brugpensioen) jonger dan 60 jaar. Dat heeft Michèle Sioen, voorzitster van de Groep van Tien, bekendgemaakt.

De federale regering verstrengt het brugpensioen. Het aantal bruggepensioneerden zal de komende jaren daardoor nog verder dalen en op termijn uitdoven. De kleine bijsturingen die de regering-Michel vorige week doorvoerde veranderen daar weinig aan.

Unizo-topman Karel Van Eetvelt vindt het schandalig dat sommige werknemers nog snel met brugpensioen willen voor het stelsel verstrengd wordt. En ontkent formeel dat werkgeversorganisaties hun leden aansporen om zo snel mogelijk oudere werknemers te ontslaan zodat ze met brugpensioen kunnen.

Ondanks de verstrenging van het stelsel vreest de minister van Werk, Monica De Coninck (sp.a), een nieuwe brugpensioenpiek. Alleen een complete afschaffing van het systeem kan een einde maken aan de massale vervroegde uittreding.

Ondanks de verstrenging met het Generatiepact blijft het brugpensioen aantrekkelijk. Zo is de instroom naar het stelsel de voorbije jaren zelfs gestegen.