Alles over Bolivië

Dexia en Axa Bank Europe zijn niet geslaagd in de stresstesten van de Europese Centrale Bank. AXA Bank komt 200 miljoen euro kapitaal tekort, maar haalde eind september al 225 miljoen euro op. Dexia heeft 339 miljoen euro te weinig, maar kan genieten van een uitzonderingsmaatregel, waardoor de restbank geen vers kapitaal hoeft op te halen.

De Franse verzekeraar AXA heeft de Belgische afdeling geherkapitaliseerd voor 225 miljoen euro. De kapitaalinjectie gebeurde om problemen die aan het licht waren gekomen bij de Europese stresstests te remediëren.