Alles over Boeken

Ondanks een sociaal akkoord dat door twee van de drie vakbonden is goedgekeurd, blijven de syndicale organisaties acties plannen tegen het regeringsbeleid. Daarmee tonen ze aan dat ze nu een zuiver politieke strijd aan het voeren zijn. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

Tijdens de eerste bijeenkomst na de nationale stakingsdag heeft de Groep van Tien, het topoverlegorgaan van vakbonden en werkgevers, "vooruitgang" geboekt. Dat zei voorzitster Michéle Sioen. Ze hoopt tijdens verdere onderhandelingen vandaag donderdag enkele punten af te ronden.

Kan het interprofessioneel overleg zonder het ABVV? De socialistische vakbond heeft de voorbije jaren nooit een echt positieve bijdrage geleverd, leert de recente geschiedenis.

Van het sociaal overleg dat nu al klinisch dood is, valt niets te verwachten in 2012. Na een nationale staking eind januari komen de sociale verkiezingen van mei in het vizier. Dat zorgt altijd voor een verdere radicalisering van de vakbonden.

De komende maanden moeten de sociale partners tot een loonakkoord komen voor 2011-2012. Maar de standpunten van vakbonden en werkgevers liggen nog ver uit elkaar.

Bij het lucht- en ruimtevaartbedrijf Techspace Aero, waar een staking haar derde week ingaat, start maandagochtend om 10 uur een algemene vergadering. De nieuwe vergadering volgt op onderhandelingen zondagavond tussen bonden en directie. Een voorsteltekst zal aan het personeel voorgelegd worden.

De bediendevakbonden LBC-NVK, CNE en BBTK-SETCa gaan op 17 maart met hun militanten betogen voor de deuren van werkgeversorganisatie VBO. Op deze manier willen ze hun ongenoegen uiten over de voorstellen van de werkgevers rond een geharmoniseerde ontslagregeling voor arbeiders en bedienden.