Alles over Bionerga

Bionerga, het bedrijf dat instaat voor de verwerking van huishoudelijk afval in Limburg, gaat naast de verbranding en compostering van afval nu ook sorteren en recycleren. Daarnaast wil het afvalbedrijf inzetten op biomassa en warmtenetten. De totale investering bedraagt 30 miljoen euro en moet zo'n 30 jobs opleveren.