Alles over Benjamin Barnathan

Het Auto- en Motorsalon besteedt vanaf 18 januari ook aandacht aan de elektrische step als een mobilteitsalternatief voor grote steden.