Alles over Ben Herremans

Als hoofdredacteur van het lifestylemagazine Trends Style staat Ben Herremans met beide voeten in het actieve leven, zijn functie vergt een grote en flexibele mobiliteit. Maar hij is ook geen lichtjaren meer van zijn pensioen verwijderd, dus denkt Ben nu al na hoe hij dat nieuwe leven wil invullen op het vlak van mobiliteit, waarbij een combinatie van elektrische stadswagen en openbaar vervoer een optie is.