Alles over Belfius Bank

Belfius Bank investeert in bedrijven die actief zijn in Israëlische nederzettingen die illegaal gevestigd zijn in de bezette Palestijnse gebieden. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van 11.11.11 en FairFin. 'Alle alarmbellen gaan af', stelt 11.11.11-directeur Els Hertogen. Volgens Belfius en haar vermogensbeheerder Candriam is het respect voor mensenrechten van het grootste belang.

Instantoverschrijvingen, waarbij het geld binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde belandt, hebben meteen na hun introductie in maart van dit jaar een hoge vlucht genomen. Dat zegt bankenkoepel Febelfin. Eind oktober waren onmiddellijke overschrijvingen al goed voor een totaalbedrag van 44,5 miljoen euro.

Belfius brengt een aantal diensten van zijn bank en verzekeringsbedrijf samen. Ook de strategische aansturing van de retailbank en de verzekeraar komen bij één persoon te liggen: de 52-jarige Dirk Vanderschrick.

De Federatie Wallonië-Brussel (FWB) zoekt in de markt naar de interessantste financieringsbronnen en bancaire en financiële partners voor haar projecten. Ze hanteert daarbij een heldere financieringsstrategie volgens vaste beheerprincipes. En in haar aanpak zijn vooral communicatie, transparantie, soepelheid en reactiesnelheid van wezenlijk belang. Sébastien Yerna, Directeur Generaal van Financiën en Begroting bij de Federatie Wallonië-Brussel, licht toe.

Diversificatie kan in bedrijfsvoering een goede strategie principe zijn, zowel op het vlak van activiteiten als van financiering. Zo financiert bouwpromotor Atenor zijn vastgoedprojecten zowel via bancaire kredieten als via uitgiften, kort en lang, op de obligatiemarkt. Een prima manier om de financiële middelen te versterken. Op die manier handhaaft Atenor een goed evenwicht in kort- en langlopende financieringen, financieringskost (rentevoeten), vervaldagen en schuldeisers. CEO Stéphan Sonneville geeft tekst en uitleg.

Vanwege een budgetreglement, gestemd door het parlement, beheert de Duitstalige Gemeenschap haar boekhouding als een klassiek privébedrijf, compleet met resultatenrekening en balans. In tegenstelling tot sommige andere openbare instellingen kan de Duitstalige Gemeenschap alle klassieke financiële instrumenten aanwenden voor de financiering van haar infrastructuur. Ook de uitgifte van thesauriebewijzen. Dany Bongartz, Hoofd van de afdeling Financiën en Begroting, legt uit hoe.

Naar aanleiding van de financiële crisis in 2009 sprong de overheid in ons land enkele banken financieel bij. Voor de financiering daarvan keurde het Vlaams Parlement een programma goed voor de uitgifte van overheidsobligaties. Met het programma kan maximaal 10 miljard euro in de kapitaalmarkt worden opgehaald. Op dezelfde manier financiert de Vlaamse overheid nu ook enkele publieke instellingen. Koen Algoed, secretaris-generaal van het departement Begroting en Financiën, licht toe.

Voor het 4e jaar op rij kent Euronext Brussel de award van N° 1 Bond Finance House of the Year toe aan Belfius Bank & Verzekeringen. De prijs bevestigt de strategische rol van Belfius bij de begeleiding van ondernemingen en de (semi)publieke en sociale sector in de uitgifte en plaatsing van obligaties. Deze zijn een goed alternatief of aanvulling op de klassieke financiering en voor beleggers betekenen ze een extra investeringsopportuniteit. Sofie De Loecker, Head of Capital Markets Services bij Belfius, legt uit.

Sinds zijn oprichting in 1945 realiseerde Matexi een thuis voor meer dan 36.500 gezinnen. De uitgifte van bedrijfsobligaties maakt de voorbije jaren bewust deel uit van de financieringsmix. Een logische stap voor ondernemingen die naarmate ze groeien, soepel en efficiënt grotere volumes aan financiële middelen willen mobiliseren. Zo oordeelt Gaëtan Hannecart, CEO van Matexi.

De winstbewijzen van het ACW in Belfius Bank brachten over de periode 2003-11 ruim 100 miljoen euro aan dividenden op. Via een doordachte fiscale constructie kon het ACW de belastingen op de ontvangen dividenden beperken tot 58 000 euro. Een reconstructie.