Alles over BDO Interim Management

Als er niets geregeld is voor de opvolging in een familiebedrijf, dan kan een interim-manager soelaas bieden. Dat benadrukt Veerle Vastmans, Head of BDO Interim Management bij BDO Belgium. "De interim-manager verzekert de continuïteit van de onderneming, en bovendien zet hij of zij een opvolgingstraject in gang. Na goedkeuring door alle leden van de familie kan deze interim-manager helemaal neutraal en zonder de beladenheid van verhalen, starten aan zijn of haar taak. Goed is dat de interim-manager in staat is het emotionele af te splitsen van het operationele. Hiermee wordt de ideale buffer gecreëerd tegen overhaaste beslissingen".

Familiebedrijven worden minder gedreven door kortetermijnbeslissingen. Ze kiezen bewust voor investeringen op lange termijn. Toch worden ook zij geconfronteerd met enorme uitdagingen zoals een verregaande digitalisering, een toenemende krapte op de arbeidsmarkt en een continue zoektocht naar duurzame rentabiliteit. Allemaal elementen die toekomstige investeringen moeten bestendigen. In het bedrijfsleven is het begrip interim-management al enige tijd ingeburgerd, maar ook in familiebedrijven kunnen interim-managers een duidelijke meerwaarde betekenen.