Alles over BDO Belgium

Om familiebedrijven te ondersteunen bij innovatieprojecten, heeft de wetgeving incentives gecreëerd voor onderzoek en ontwikkeling. Die beloningen vertrekken vanuit verschillende invalshoeken: van de aftrek van innovatie-inkomsten voor onder andere octrooien en innovatieve software, over een vrijstelling voor 80% van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, tot voordelen voor wie niet-milieubelastend onderzoek uitvoert, en de mogelijkheid om medewerkers deels in auteursrechten uit te betalen.

Sinds 1 mei is de lang aangekondigde hervorming van het vennootschapsrecht van kracht. Het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen houdt belangrijke veranderingen in voor de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv). De wetgever heeft een aantal nieuwigheden ingevoerd die voor familiebedrijven voordelen kunnen bieden, maar die een ondernemer ook goed moet afwegen tegenover de noodzaak om te professionaliseren en goed te besturen. Het is vooral nuttig van naderbij te kijken naar het meervoudig stemrecht en de ongelijke winstverdeling in een bv of nv en naar het alleen besturen dat nu ook openstaat voor de nv en de private stichting.

Als er niets geregeld is voor de opvolging in een familiebedrijf, dan kan een interim-manager soelaas bieden. Dat benadrukt Veerle Vastmans, Head of BDO Interim Management bij BDO Belgium. "De interim-manager verzekert de continuïteit van de onderneming, en bovendien zet hij of zij een opvolgingstraject in gang. Na goedkeuring door alle leden van de familie kan deze interim-manager helemaal neutraal en zonder de beladenheid van verhalen, starten aan zijn of haar taak. Goed is dat de interim-manager in staat is het emotionele af te splitsen van het operationele. Hiermee wordt de ideale buffer gecreëerd tegen overhaaste beslissingen".

Bij BDO was ik ooit de enige vrouwelijke vennoot tussen uitsluitend mannen. Vandaag zijn er vier vrouwelijke vennoten. We voeren geregeld gesprekken met zijn vieren. Waar zijn we mee bezig, tegen welke problemen lopen we aan en waarbij kunnen we elkaar helpen? Al hebben we elk ons werkdomein, we merken geregeld vergelijkbare problemen op.

Rekruteren is zoeken naar mensen die zich willen ontwikkelen en zo uw bedrijf helpen bij de groei. Dat komt tot uitdrukking in de slogan van BDO Belgium: 'Make our clients and people grow'. Die vertalen we in een hr-beleid dat mensen de kans biedt in de onderneming te groeien.

Als alles volgens schema verloopt, wordt over het nieuwe vennootschapsrecht waaraan de federale regering werkt in het najaar van 2018 in de Kamer gestemd. Op basis van de huidige ontwerpteksten kondigen zich enkele belangrijke veranderingen aan voor families die met een controlevehikel willen werken.

De Belgische overnamemarkt trekt weer aan. In twee jaar zijn de prijzen met een vijfde gestegen, leert een enquête van de Vlerick Business School. Van een zeepbel is nog geen sprake, maar het is oppassen.