Alles over BDO

Ons land heeft een duidelijker wettelijk kader nodig om de 4,5 miljoen werknemers verantwoordelijk te maken voor hun eigen mobiliteit. Hoog tijd dat onze beleidsmakers een standpunt innemen en de Belg zelf laten kiezen hoe ze hun woon-werkverkeer regelen. Door aan te modderen met het huidige mobiliteitsbeleid, loopt ons land het risico de door Europa vastgestelde CO2-doelstellingen niet te halen, stelt Amaury Gérard, CEO van Mbrella.

1,2 miljoen werknemers in de privésector bleven het voorbije jaar vooral overeind door thuiswerk. Binnenkort is telewerk wellicht niet langer verplicht. "Het oude normaal komt niet meer terug", vermoedt Hans Maertens, de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. Alleen bij de grote bedrijven, of ook in onze kmo's?

Acht op de tien Belgen zijn het telewerk nog lang niet beu, leert een onderzoek. Eén op de tien wil niet meer voltijds op kantoor werken. De bedrijven krijgen de raad zo snel mogelijk duidelijke regels en een structuur op te stellen voor het telewerk na de crisis. Al bestaat het risico van overorganisatie: "Als je begint te tellen hoeveel keer iemand thuis op zijn klavier tikt, verdampt het positieve effect."

Na de tweede lockdown zullen we terug naar kantoor willen om collega's te ontmoeten. Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne maakt alvast een opening van een terugkeerdag per week. Bedrijven willen dat ook, om de cohesie van hun teams te versterken. Maar een sprong van 0 naar 100 procent kantoorwerk komt er niet. Experts voorspellen een hybride vorm van werken, met twee of drie dagen telewerk per week.

EMAsphere ontwikkelde een platform waarmee bedrijven hun bedrijfsstructuur digitaliseren, zodat managers betere beslissingen kunnen nemen. De Waalse scale-up, met een kantoor in Gent, haalt vers kapitaal op bij privé-investeerders en bij fondsen als het Waalse Sambrinvest en het Luxemburgse Dedicated. In oktober 2018 haalde het bedrijf ook al 4,5 miljoen euro op.

Voor familiebedrijven is het bewaken van de kaspositie in deze uitzonderlijke omstandigheden een van de prioritaire aandachtspunten. De onzekerheid over het verloop van de coronacrisis en het gebrek aan inzicht in de dynamiek van 'het nieuwe normaal' maken de bedrijfsvoering niet eenvoudiger. Nochtans beschikken familiebedrijven over een aantal sterke troeven.

Bedrijven werken met een berg gegevens die omslachtig, niet, onvoldoende of onbetrouwbaar worden benut of gedeeld. Onvolledige informatie, en de omslachtige verwerking ervan, maken processen inefficiënt, complex, archaïsch en tijdrovend. Digitalisering en automatisering zaten de voorbije jaren in de lift en hebben ook bij familiebedrijven gezorgd voor nieuwe oplossingen voor de productie, dienstverlening of administratie. Toch blijft bij veel familiebedrijven de administratieve last groot en bijgevolg is er veel groeimarge voor robotisering in de administratie. Vooral het delen van gegevens kan een stuk efficiënter.

Het is een herkenbaar scenario in veel familiebedrijven: wanneer de pater familias de fakkel overdraagt aan de volgende generatie ruilt hij het zitje van CEO voor het voorzitterschap van de raad van bestuur. Hij laat het operationele bestuur los, maar blijft betrokken bij de strategische koers van de onderneming. Vaak neemt hij vanuit die rol ook de touwtjes in handen van andere organen, zoals een familieraad of familieforum. Op die manier leidt hij de communicatie met belangrijke groepen: niet-actieve familieleden, de volgende generatie en de schoonfamilie.

Op 26 mei vonden we op de stembrieven opnieuw de namen terug van ondernemers met de nodige politieke ambities. Vaak hebben zij al een mooi traject in hun onderneming achter de rug en wensen ze vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid hun steentje bij te dragen aan de samenleving.

In de vastgoedsector zetten heel wat ondernemingen alle zeilen bij om projecten zo duurzaam mogelijk te realiseren. Dat resulteert in investeringen in onder andere passieve woningen, sociale cohesie, deelsystemen, biodiversiteit, waterrecuperatie, enzovoort.

Of u nu voor of tegen een brexit bent, de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie komt er onvermijdelijk aan. Bedrijven kunnen zich al sinds de uitkomst van het referendum twee jaar geleden voorbereiden, maar het aantal concrete vragen krijgt in de aanloop naar 29 maart een piek. Dat bedrijven zaken als logistiek, douane of personeel ter discussie stellen is logisch, zeker nu er geen echtscheidingsakkoord is. Een akkoord dat nota bene ook maar een tussenstap had moeten zijn naar een echte handelsovereenkomst tussen de EU en het VK. Pas in de toekomst zal duidelijk worden voor welk samenwerkingsmodel de Britten willen kiezen.

Familiebedrijven die het willen waarmaken in het buitenland, moeten vaak enkele drempels overwinnen. Als hun groei zich tot nu binnen de landsgrenzen situeerde, hebben ze nog geen internationale cultuur en zijn ze soms ook meer risicoavers dan niet-familiale bedrijven. Bovendien moeten familiebedrijven ook sterker rekening houden met emotionele argumenten die het debat over de investering in groeilanden kunnen voeden. Of stel dat zich net een overdracht naar de volgende generatie aankondigt, dan is een ontluikende buitenlandse activiteit niet meteen een element dat de puzzel eenvoudiger maakt.

Als een familiebedrijf op zoek gaat naar externe investeerders, kan best ook de nodige tijd worden geïnvesteerd in transparantie, geloofwaardigheid en zichtbaarheid. Voor velen is dat een open deur intrappen, maar het zijn aandachtspunten die elke bonafide tegenpartij zal kunnen waarderen.

Wanneer familiale ondernemers nadenken over de toekomst van hun bedrijf, dient zich ook de vraag aan over de waardering van de onderneming aan. "Om op scharniermomenten de juiste beslissingen te nemen, is het cruciaal om de waarde van je onderneming te kennen", stelt Johan Vandenbroeck van BDO, expert ter zake op het kennisplatform FamilyBiz.

Hoe werkt de lokale markt? Wat mag u van overheden verwachten? Welke leveranciers zijn geschikt? Welke vennootschapsvorm krijgt mijn buitenlands filiaal? Familiebedrijven die willen internationaliseren hebben doorgaans een vragenlijstje dat vele malen langer is dan deze veelgestelde vragen.

De evaluatie van het overheidsoptreden was oorspronkelijk bedoeld als een systematische vereiste in het kader van de financiering van de lidstaten van de Europese Unie. Geleidelijk heeft ze zich ontwikkeld tot een instrument voor de gestage verbetering van de werking van de overheid.