Alles over BDO

Dubbel voorzitterschap versterkt het samenspel tussen corporate en family governance

Het is een herkenbaar scenario in veel familiebedrijven: wanneer de pater familias de fakkel overdraagt aan de volgende generatie ruilt hij het zitje van CEO voor het voorzitterschap van de raad van bestuur. Hij laat het operationele bestuur los, maar blijft betrokken bij de strategische koers van de onderneming. Vaak neemt hij vanuit die rol ook de touwtjes in handen van andere organen, zoals een familieraad of familieforum. Op die manier leidt hij de communicatie met belangrijke groepen: niet-actieve familieleden, de volgende generatie en de schoonfamilie.

Speel in de politiek de toegevoegde waarde van het ondernemen uit

Op 26 mei vonden we op de stembrieven opnieuw de namen terug van ondernemers met de nodige politieke ambities. Vaak hebben zij al een mooi traject in hun onderneming achter de rug en wensen ze vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid hun steentje bij te dragen aan de samenleving.

Kijk verder dan de CO2-uitstoot van uw bedrijf

In de vastgoedsector zetten heel wat ondernemingen alle zeilen bij om projecten zo duurzaam mogelijk te realiseren. Dat resulteert in investeringen in onder andere passieve woningen, sociale cohesie, deelsystemen, biodiversiteit, waterrecuperatie, enzovoort.

Ontleed uw goederen- en dienstenstromen in detail voor de brexit

Of u nu voor of tegen een brexit bent, de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie komt er onvermijdelijk aan. Bedrijven kunnen zich al sinds de uitkomst van het referendum twee jaar geleden voorbereiden, maar het aantal concrete vragen krijgt in de aanloop naar 29 maart een piek. Dat bedrijven zaken als logistiek, douane of personeel ter discussie stellen is logisch, zeker nu er geen echtscheidingsakkoord is. Een akkoord dat nota bene ook maar een tussenstap had moeten zijn naar een echte handelsovereenkomst tussen de EU en het VK. Pas in de toekomst zal duidelijk worden voor welk samenwerkingsmodel de Britten willen kiezen.