Alles over Bart Van Coile

Accountants en belastingadviseurs varen de laatste tijd in woelig water. In politieke debatten worden ze al te gemakkelijk op één lijn gesteld met fraudeurs. Anderzijds delegeert men almaar meer overheidstaken aan hen in het kader van die strijd tegen het witwassen, fiscale fraude, enzovoort. Jammer genoeg wordt hierbij hun stem niet gehoord. Bart Van Coile, de voorzitter van de beroepsvereniging ITAA, pleit voor regelmatig, tijdig en constructief overleg tussen de politiek en de sector.

De accountants en de bedrijfsrevisoren probeerden jarenlang de wettelijk opgelegde opdrachten van elkaar af te snoepen. Een nieuw protocolakkoord lijnt hun bevoegdheden af. Ze werken ook aan gemeenschappelijke auditprocedures.