Alles over Amundi

Nieuwe investeringsstrategieën zoals smart beta- en factorinvesting nemen een hoge vlucht. Door zich niet langer te baseren op de marktkapitalisatie, maar op andere criteria zoals dividendrendement en volatiliteit kunnen deze strategieën de diversificatie van de beleggingsportefeuille verbeteren.

Maatschappelijk verantwoord beleggen mag niet beperkt blijven tot het eenvoudig uitsluiten van bepaalde actoren of sectoren. Ondernemingen moeten er nauwer bij betrokken worden, zodat ze zich gestimuleerd voelen om op een ethische manier te werken. Amundi wil een drijvende kracht achter duurzame verandering zijn en gaat daarom op zoek naar het evenwicht tussen uitsluiting en engagement.

De markt van groene obligaties, waarmee milieu- en klimaatprojecten gefinancierd worden, heeft de voorbije jaren een geweldige expansie gekend. Nu de markt zich openstelt voor nieuwe emittenten en investeerders, zal die groei zich zeker voortzetten.