Alles over Amerika

De kiezers van Trump snakten naar een baan en economische zekerheid. In plaats daarvan is er nu massale werkloosheid en een wereldwijde crisis. Dat zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney.

Amerika is medeplichtig aan het Chinese staatskapitalisme. Het recupereert het Chinese economische nationalisme voor Amerikaans nationalisme. Dat zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney.

Op 5 maart 2020 zal het vijftig jaar geleden zijn dat het nucleaire non-proliferatieverdrag in werking trad, en 25 jaar geleden dat het voor onbepaalde duur verlengd werd. De voorstanders mogen vieren dat slechts dertien landen ooit over kernwapens beschikt hebben, en daarvan hebben er vier ze opgegeven. Het feestgedruis zal echter snel verstommen.

Alcohol is op de terugweg in de rijke landen. Misschien wordt het ooit wel een curiosum, zegt Slavea Chankova, correspondent gezondheidszorg van The Economist.

Omdat de Verenigde Staten Huawei op de zwarte lijst zetten, zal 5G niet de grote omwenteling worden. En dan wordt het veelbelovende internet der dingen ook maar niks.