Alles over Amcham

De hervorming van de vennootschapsbelasting, zoals aangekondigd in het Zomerakkoord van de regering-Michel, is een positief signaal maar gaat niet ver genoeg voor de Amerikaanse kamer van koophandel (AmCham). De federale regering streeft naar een nominaal tarief van 25 procent tegen 2020, maar volgens AmCham is dat nog steeds boven het EU-gemiddelde.

Het mobiliteitsprobleem in ons land wordt ook voor Amerikaanse bedrijven een factor om niet te investeren in ons land. Er is daarom dringend nood aan investeringen in mobiliteit. Dat zegt Marcel Claes, ceo van Amcham Belgium, de Amerikaanse kamer van koophandel in België.

Het belang van de Amerikaanse bedrijven in ons land kalft geruisloos af. Vele slanken gestaag af en het totaal aan Amerikaanse investeringen daalt sneller in België dan in andere Europese landen.

Nu de discussie over de notionele intrestaftrek opnieuw volop woedt, pleit de American Chambre of Commerce (Amcham) expliciet voor het behoud van de fiscale maatregel. Amcham vertegenwoordigt 1.800 Amerikaanse ondernemingen met een vestiging in België.