Alles over ABVV

Als gevolg van de nationale actiedag door de vakbonden, op woensdag 9 november, verwacht Brussels Airport heel wat hinder. De luchthaven heeft daarom voor die dag al preventief ongeveer 40 procent van de geplande vluchten geannuleerd, zegt ze donderdag. Er lopen nog gesprekken met partners en luchtvaartmaatschappijen om te bekijken of er bijkomende maatregelen nodig zijn om chaos te vermijden.

Het ABVV blaast het loonoverleg op nog voor het begint. De socialistische vakbond verzet zich tegen de 0 procent loonmarge boven op de indexeringen. Dat zal het nog vaak moeten doen, want door de oplopende Belgische loonkostenhandicap is er wellicht tot 2028 geen ruimte voor een reële loonopslag. Tenzij misschien via de truc van de consumptiecheque.

Om de zware loonindexeringen te counteren denken enkele regeringspartijen aan een netto-indexering van de lonen, het niet of later innen van de sociale bijdragen op die indexering of het toekennen van loonsverhogingen 'in centen in plaats van procenten'. Maar dat ligt moeilijk voor de socialisten en de vakbonden, want elke indexering betekent ook kassakassa voor de sociale zekerheid.

De sociale partners in de Groep van Tien, maar zonder ABVV en FGTB, hebben vrijdag een akkoord bereikt over extra flexibiliteit op de werkvloer, nu de bedrijven te kampen krijgen met stijgende personeelsuitval door de vijfde golf in de coronacrisis. De maatregelen zullen van kracht zijn tot eind februari.

De socialistische vakbond zal volgende dinsdag 13 juli aan Brussel-Centraal actievoeren tegen de loonnormwet. In het najaar volgt een nationale betoging op 24 september, meldt het ABVV vrijdag.

De Métallos FGTB, de Franstalige metaalarbeiderscentrale van de socialistische vakbond, heeft het ontwerp van akkoord tussen de sociale partners afgekeurd. De centrale noemt het ontwerp in een persbericht 'te onevenwichtig om het te kunnen onderschrijven'.

De werknemers bij farmabedrijf GlaxoSmithKline (GSK) in Waver hebben dinsdagochtend, na een algemene vergadering, het werk neergelegd en zijn naar huis vertrokken.

De blokkering in het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers legt de bal in het kamp van de regering-De Croo. Het is nu aan de minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), om een loonnorm voor de komende twee jaar vast te leggen. Als hij ingaat op de eis van de vakbonden om een grotere loonstijging toe te kennen dan de wet bepaalt, zit de PS op ramkoers met de liberalen in de regering. De linker- of de rechterflank van de regering moet sowieso inbinden.

'Door nu uit te pakken met ondoordachte loonstijgingen en een herlancering van het brugpensioen zouden we het herstel uit deze crisis bemoeilijken. Die recepten uit het verleden zouden ons opzadelen met nieuwe handicaps die ons nog jarenlang dreigen te achtervolgen. Die fouten kunnen we ons niet veroorloven.' Dat zegt Bart Van Craeynest, de hoofdeconoom van Voka.

Ingaan op de vakbondseisen zou het economische herstel na de crisis aanzienlijk vertragen, zegt Trends-redacteur Alain Mouton.