Alles over aanbestedingen

Aanbestedingen zullen een stuk transparanter en correcter verlopen. De aanbestedingswet van 23 december 2009 geeft verliezende kandidaten na de gunning van een overheidscontract 15 dagen tijd om de vernietiging aan te vragen bij de Raad van State.