Bruno Wattenbergh in drie functies. COO van Impulse.brussels, een agentschap dat ondernemers informeert, oriënteert en coacht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Professor en directeur van Solvay Innovation. Businesswatcher bij RTL. In de Brusselse Country Club B19 kwam Wattenbergh op woensdag 28 september mee de aftrap geven van het Belgische luik van Chivas Regals The Venture, de wereldwijde competitie waarmee het whiskymerk sociaal ondernemen ondersteunt.

Een select publiek van sociaal voelende ondernemers woonde het lanceringsevent bij. Start-upcoach Julie Cruyt verzorgde de presentatie, en voerde een gesprek met een uitermate bevlogen Bruno Wattenbergh.

Waarom klopte Chivas Regal bij u aan?

Bruno Wattenbergh: "De vertegenwoordiger van Chivas Regal sprak me in mijn hoedanigheid van jurylid van BetaGroup, een organisatie die technologische start-ups in België een duw in de rug geeft. Dat is achteraf gezien een beetje grappig omdat Impulse.brussels en Chivas Regal kantoor houden in hetzelfde gebouw en we elkaar eigenlijk gewoon in de parkeergarage hadden kunnen ontmoeten. Bon. Al snel stonden wij positief tegenover The Venture, omdat het een positief initiatief rond sociaal ondernemerschap is. Het richt zich op het type bedrijven en ondernemers voor wie wij met Impulse.brussels een incubator willen zijn in het Brussels Gewest. Voor ons is het een mooie gelegenheid om een synergie uit te werken en activiteiten die wij begeleiden, maar die niet altijd erg bekend zijn, voor het voetlicht te brengen."

Wat trekt u aan in The Venture?

"De aandacht voor de sociale economie die het initiatief genereert. Brussel telt het grootste aantal startende bedrijven per inwoner in België. Dat een flink deel van die starters sociaal ondernemers zijn, is weinig bekend. Voor ons is The Venture de ideale gelegenheid om te tonen dat die bedrijven het al jaren goed doen. Ik denk aan Les Petits Riens (Spullenhulp) of Mister Genius (ICT-reparateurs), twee van de vele mooie voorbeelden van een economische activiteit met een impact op de leefgemeenschap of het milieu. Er zijn verschillende soorten van ondernemerschap. Aan de ene zijde van het spectrum heb je de business die louter gericht is op waardecreatie voor de aandeelhouders. Aan de andere zijde heb je ondernemers die het risico nemen om een eigen bedrijf te runnen, er geld aan verdienen (anders heeft ondernemen niet veel zin, natuurlijk) én belang hechten aan de gemeenschap."

Dat is wel een voorwaarde om deel te nemen aan The Venture: de sociale ondernemingen moeten ook een winstoogmerk hebben.

"Dat is inderdaad wat Chivas Regal naar voren schuift als definitie voor sociaal ondernemerschap: het moet een privébedrijf zijn dat winst maakt en dat een duidelijke toegevoegde waarde voor de gemeenschap biedt. Ik weet het, in België hebben veel van dat soort ondernemingen het statuut van een vzw. Zonder winstoogmerk, dus. Ook bij Impulse.brussels krijgen wij van sociaal ondernemers geregeld de vraag onder welk statuut ze het best hun activiteiten ontplooien en vaak leidt dat tot de oprichting van een vzw. Dat valt niet volledig samen met de Angelsaksische visie op profit en non-profit, reden waarom we op dit moment met Chivas Regal in dialoog zijn over die nuanceverschillen. Hoe dan ook blijft het uitgangspunt erg sterk en geeft de wedstrijd bedrijven de kans om hun naamsbekendheid en werking naar een breder publiek uit te dragen."

Er ligt een miljoen dollar op tafel voor wie de internationale finale wint. Maar het gaat om meer dan een geldsom?

"De winst voor wie wint, is niet onaardig, maar het gaat ook om de erkenning van een bedrijf, de medewerkers en de keuze die ze maken om een gemeenschapsbelang te dienen. De grote winst ligt dan ook in de kans om lokale initiatieven en ideeën te verspreiden over heel Europa en de wereld. Om te tonen, ook, dat een andere manier van zakendoen steek houdt."

GENERATIE Y GAAT VOOR EEN BETERE WERELD

Verwonderde het u dat Chivas Regal, een whiskymerk, een initiatief als The Venture in het leven roept?

"Op het eerste gezicht wel. The Venture zal zeker wel marketingwaarde hebben voor het merk, maar het zit ook wel in de genen van Chivas Regal. Al van bij het begin, meer dan 150 jaar geleden, geeft de whiskystoker een deel van de winst in een of andere vorm terug aan de gemeenschap. Het maakt het merk toch uniek. The Venture wortelt wat dat betreft in een bewonderenswaardige traditie. Dat ze sociaal ondernemerschap aanmoedigen, is fantastisch. Ondernemen op zich is al belangrijk, maar we zien dat vooral de Generatie Y oog heeft voor én business én sociale doelen. Die ondernemers willen de wereld veranderen door iets te doen. Ze willen 's avonds ook iets anders te vertellen hebben dan de huidige stand van hun omzet. Niet te verwonderen dus dat een op de drie nieuw opgerichte bedrijven in België momenteel een sociale onderneming is. In Europa ligt dat gemiddeld op een op de vier. Eind 2014 telde België in totaal 18.074 sociale ondernemingen, goed voor 371.478 jobs of 11,9% van de betaalde arbeid."

Chivas staat voor sociaal ondernemen., Chivas
Chivas staat voor sociaal ondernemen. © Chivas

Generatie Y, dat zijn startende ondernemers. Wat hebben zij vooral nodig?

"In Brussel worden elk jaar tussen tienduizend en elfduizend bedrijven opgericht. De helft daarvan heeft geen begeleiding nodig. Een op de vijf ondernemers kan wel onze hulp gebruiken. Omdat ze niet voldoende kennis van zaken hebben of omdat ze nog geen fatsoenlijk netwerk hebben. Dat is iets essentieels dat Impulse.brussels biedt: informatie, steun, advies en begeleiding voor startende ondernemers. Wij hebben een groot netwerk van publieke en privépartners, waardoor wie het nummer 1819 belt (het korte telefoonnummer van Impulse.brussels) in geen tijd de juiste informatie krijgt. Tot voor kort besteedden we zelf minder aandacht aan sociaal ondernemen omdat er andere instanties in gespecialiseerd waren, maar het tij keert. Tegenwoordig is het steeds moeilijker om bedrijven te typeren op basis van hun activiteit. Gelukkig is de manier waarop we reguliere en sociale ondernemingen begeleiden gelijkaardig en hebben wij initiatieven ontwikkeld die aansluiten bij de nieuwe businessmodellen. Zo is er COOPCITY, onze incubator voor sociaal ondernemers."

EEN PROJECT VAN PLASTIC

The Venture vindt voor de eerste keer plaats in België. De wereldwijde competitie bestaat al drie jaar. Wat leert u van de winnaars van de eerdere edities?

"Dit jaar won een project uit Colombia, Conceptos Plásticos. Het bedrijf slaat twee vliegen in één klap en dient én een ecologisch én een sociaal doel. Het bedrijf recycleert plastic afval en produceert goedkope basiselementen om er huizen voor de minderbedeelden mee te bouwen. Heel laagdrempelig en zonder dat je er een grote technische bagage of opleiding voor nodig hebt - het doet denken aan de manier waarop je legohuizen in elkaar knutselt. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat het niet de onderzoekers en de theoretici zijn die de wereld veranderen, maar mensen die ondernemen. Zij zijn het die met rendabele oplossingen komen rond onder meer gezondheid, sociale ongelijkheid en milieu."

www.chivas.com

TEKST DIRK REMMERIE

Dit is de Belgische jury van The Venture. Wie zijn ze? En waarom zetelen ze in de jury van The Venture?

1. SÉBASTIEN DELETAILLE

WIE? CEO en in 2009 medeoprichter (samen met zijn gewezen schoolvriend Loïc Jacobs van Merlen) van Real Impact Analytics (RIA), gespecialiseerd in telecomanalyses en business intelligence. Hij transformeert data in acties voor zowel zakelijke als filantropische doeleinden. Sébastien studeerde af aan de Solvay Business School en begon zijn carrière als business analyst bij McKinsey & Company. Met RIA faciliteerde hij al meer dan honderd projecten in Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. RIA heeft momenteel meer dan 120 medewerkers over de hele wereld.

WAAROM? "Wij missen ambitie in België. Te veel ondernemers beperken zich tot een regionale of nationale markt. We moeten mikken op Europa en op de wereld. Ik val voor de fundamenteel internationale kant van The Venture. Voorts is een echte ondernemer bekommerd om de sociale impact van zijn acties. Bij RIA ontwikkelden we het databeheerprogramma Data for Good waarmee we regeringen en internationale instanties steunen in de strijd tegen armoede, voedselcrises, epidemieën en andere humanitaire rampen. Deelnemen aan een project als The Venture is voor mij de natuurlijkste zaak van de wereld."

2. CATHERINE ALEXANDRE

WIE? Journalist van vorming. Communicatie en maatschappelijk engagement lopen als een rode draad door haar 30-jarige carrière. Na enkele jaren in de journalistiek stapte Catherine Alexandre in het bedrijfsleven, waarin ze zich concentreerde op communicatie en duurzame ontwikkeling (bij Cobepa, CBR, Delhaize). Nadien richtte ze een bedrijf op dat zich specialiseerde in adviesverlening. Sinds enkele jaren is Catherine aangesloten bij het Be Angels-netwerk van privé-investeerders op zoek naar start-ups, die zij beoordeelt op hun maatschappelijke impact. Catherine doceert Management & Communicatie aan de UCL en ze leidt de vzw United Fund for Belgium, die fondsen verzamelt voor armoedebestrijding en steun aan kansarmen.

WAAROM? "Ik ben ervan overtuigd dat The Venture een formidabele accelerator van projecten wordt. Na deze ervaring zullen de deelnemers niet meer dezelfde zijn. En wij evenmin, want we zullen hebben kennisgemaakt met en begeleiding gegeven aan mensen die hun energie en hun talent inzetten om ondernemingen met een positieve impact op de samenleving te ontwikkelen. Het is een groot geluk om zulke ervaringen te delen met mensen die de grote problemen van onze samenleving willen oplossen en de wereld willen veranderen."

3. MARNIK D'HOORE

WIE? Ondernemer in de digitale sector. In 1998 lanceerde Marnik D'Hoore zijn eerste internetbedrijf. Twee jaar later kocht hij de aandelen van de bvba Amazing X-Perience over en registreerde de domeinnamen bSeen.be en beSeen.be (zoekmachinemarketing). In 2011 lanceerde hij Bloovi.be, waarvan hij de referentiesite van de internetsector wil maken.

WAAROM? "Projecten over sociaal ondernemerschap trekken me aan. Ik wil mijn ervaring in ondernemerschap delen met jonge ondernemers die misschien net te weinig ervaring hebben. Het ondernemerschap in België stijgt sinds enkele jaren maar het is meestal niet sociaal gericht. En dus is The Venture de ideale gelegenheid om sociaal ondernemerschap te promoten in België."

4. AMID FALJAOUI

WIE? Directeur van de magazines Le Vif/L'Express en Trends-Tendances, hoofdredacteur van de zakenzender Canal Z, economisch kroniekschrijver bij de RTBF. Gastspreker aan de Solvay Business School (ULB), beheerder van de UCM (Union des Classes Moyennes) en lid van de Fondation Universitaire.

WAAROM? "Het sociaal ondernemerschap wordt in België te weinig gepromoot en The Venture is een mooie gelegenheid om daar iets aan te doen. Ik wil jonge ondernemers laten genieten van mijn ervaring, zodat ze hun projecten met een positieve impact op de samenleving goed zouden uitbouwen."

5. THIERRY VANDEBROEK

WIE? In 2002 stichtte Thierry Vandebroek Poseco - Positive Economy Centre, dat sociaal ondernemerschap promoot en bijdraagt tot een andere benadering van de economie, namelijk met aandacht voor de huidige sociale en omgevingsgerelateerde challenges. Poseco connecteert en stimuleert sociaal ondernemers en creëert economische opportuniteiten, inspireert ondernemers, universiteiten en politieke overheden. In 2010 lanceerde Poseco het Positive Entrepreneurs Network, het Belgische netwerk van sociaal ondernemers dat mensen steunt die hun corebusiness baseren op humane, sociale en ecologische waarden.

WAAROM? "Ik heb het aanvaard om coach van The Venture te zijn omdat ik de stichter ben van Poseco, het centrum voor positieve economie. Met Poseco hebben we het eerste netwerk voor sociaal ondernemers uitgebouwd. Wij staan constant in contact met sociaal ondernemers en zetten onze schouders onder hun projecten. Onze ervaring integreer ik graag in The Venture."

Julie Cruyt en Bruno Wattenbergh, Chivas
Julie Cruyt en Bruno Wattenbergh © Chivas

6. JULIE CRUYT

WIE? Als CEO van BetaGroup houdt Julie Cruyt zich onder meer bezig met de coaching van start-ups. Eerder werkte ze met start-ups in San Francisco en Portland. Vroeger was Julie media- en innovatieconsultant bij bedrijven als Canal+, Proximus TV, Deutsche Telekom en Paramount Pictures.

WAAROM? "The Venture is een van de weinige competities in België die de geselecteerde start-up op korte termijn mondiale visibiliteit bezorgen. We moeten mensen die in België bezig zijn met 'Think Big', al onze steun geven. Dank aan The Venture om lokale start-ups deze kans te bieden."

7. BRUNO WATTENBERGH

WIE? CEO en oprichter (in 2003) van Impulse, Brussels Enterprise Agency. Economisch commentator bij BEL RTL. Coproducent van het RTBF-programma Starter! Bruno Wattenbergh studeerde strategie en ondernemerschap in België, de Verenigde Staten en Nederland. Hij doceert deze twee vakken aan meerdere Belgische universiteiten en hogescholen.

8. PETER VERHASSELT

WIE? Peter Verhasselt is account manager bij Sirris. Hij heeft een diploma industrieel ingenieur, recht, economie en management. Hij is een generalist met ervaring in R&D en sales. Verhasselt coacht bedrijven tijdens de verschillende cycli van hun groei.

9. ANTHONY NARALINGOM

WIE? Coach bij Impulse.Brussels.

10. Bart Becks

WIE? Bart Becks volgt groeiende start-ups op en is actief bezig met de corporate innovatie en financiering via Angel.me en VentureWise. Hij is medeoprichter van Startups.be, Vice-Chairman van het European Crowdfunding Network en betrokken bij Showpad, Storify, Netlog, InThePocket en vele andere. Becks is voormalig CEO van Belgacom Skynet, Vice-President van SBS Europa en Chairman van iMinds.

WAAROM? "Ik geloof dat meer mensen hun eigen bedrijf moeten durven op te starten. Hoewel dit heel wat moed en inzet vergt, zetten in België steeds meer mensen de stap naar ondernemerschap. Dankzij initiatieven als The Venture kunnen wij onze ervaringen en inzichten delen met andere ondernemers, zodat ze bijkomende perspectieven krijgen om hun eigen keuzes te kunnen maken. De focus op de sociale dimensie en de impact die kan worden gerealiseerd, is een bijkomende reden om The Venture mee te ondersteunen."

11. OMAR MOHOUT

WIE? Lanceerde in 2015 de database die het Belgische start-uplandschap in kaart brengt. Publiceerde vier boeken en is Professor of Entrepreneurship aan de Antwerp Management School.

Bruno Wattenbergh in drie functies. COO van Impulse.brussels, een agentschap dat ondernemers informeert, oriënteert en coacht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Professor en directeur van Solvay Innovation. Businesswatcher bij RTL. In de Brusselse Country Club B19 kwam Wattenbergh op woensdag 28 september mee de aftrap geven van het Belgische luik van Chivas Regals The Venture, de wereldwijde competitie waarmee het whiskymerk sociaal ondernemen ondersteunt.Een select publiek van sociaal voelende ondernemers woonde het lanceringsevent bij. Start-upcoach Julie Cruyt verzorgde de presentatie, en voerde een gesprek met een uitermate bevlogen Bruno Wattenbergh.Waarom klopte Chivas Regal bij u aan?Bruno Wattenbergh: "De vertegenwoordiger van Chivas Regal sprak me in mijn hoedanigheid van jurylid van BetaGroup, een organisatie die technologische start-ups in België een duw in de rug geeft. Dat is achteraf gezien een beetje grappig omdat Impulse.brussels en Chivas Regal kantoor houden in hetzelfde gebouw en we elkaar eigenlijk gewoon in de parkeergarage hadden kunnen ontmoeten. Bon. Al snel stonden wij positief tegenover The Venture, omdat het een positief initiatief rond sociaal ondernemerschap is. Het richt zich op het type bedrijven en ondernemers voor wie wij met Impulse.brussels een incubator willen zijn in het Brussels Gewest. Voor ons is het een mooie gelegenheid om een synergie uit te werken en activiteiten die wij begeleiden, maar die niet altijd erg bekend zijn, voor het voetlicht te brengen."Wat trekt u aan in The Venture?"De aandacht voor de sociale economie die het initiatief genereert. Brussel telt het grootste aantal startende bedrijven per inwoner in België. Dat een flink deel van die starters sociaal ondernemers zijn, is weinig bekend. Voor ons is The Venture de ideale gelegenheid om te tonen dat die bedrijven het al jaren goed doen. Ik denk aan Les Petits Riens (Spullenhulp) of Mister Genius (ICT-reparateurs), twee van de vele mooie voorbeelden van een economische activiteit met een impact op de leefgemeenschap of het milieu. Er zijn verschillende soorten van ondernemerschap. Aan de ene zijde van het spectrum heb je de business die louter gericht is op waardecreatie voor de aandeelhouders. Aan de andere zijde heb je ondernemers die het risico nemen om een eigen bedrijf te runnen, er geld aan verdienen (anders heeft ondernemen niet veel zin, natuurlijk) én belang hechten aan de gemeenschap."Dat is wel een voorwaarde om deel te nemen aan The Venture: de sociale ondernemingen moeten ook een winstoogmerk hebben."Dat is inderdaad wat Chivas Regal naar voren schuift als definitie voor sociaal ondernemerschap: het moet een privébedrijf zijn dat winst maakt en dat een duidelijke toegevoegde waarde voor de gemeenschap biedt. Ik weet het, in België hebben veel van dat soort ondernemingen het statuut van een vzw. Zonder winstoogmerk, dus. Ook bij Impulse.brussels krijgen wij van sociaal ondernemers geregeld de vraag onder welk statuut ze het best hun activiteiten ontplooien en vaak leidt dat tot de oprichting van een vzw. Dat valt niet volledig samen met de Angelsaksische visie op profit en non-profit, reden waarom we op dit moment met Chivas Regal in dialoog zijn over die nuanceverschillen. Hoe dan ook blijft het uitgangspunt erg sterk en geeft de wedstrijd bedrijven de kans om hun naamsbekendheid en werking naar een breder publiek uit te dragen."Er ligt een miljoen dollar op tafel voor wie de internationale finale wint. Maar het gaat om meer dan een geldsom?"De winst voor wie wint, is niet onaardig, maar het gaat ook om de erkenning van een bedrijf, de medewerkers en de keuze die ze maken om een gemeenschapsbelang te dienen. De grote winst ligt dan ook in de kans om lokale initiatieven en ideeën te verspreiden over heel Europa en de wereld. Om te tonen, ook, dat een andere manier van zakendoen steek houdt."Verwonderde het u dat Chivas Regal, een whiskymerk, een initiatief als The Venture in het leven roept?"Op het eerste gezicht wel. The Venture zal zeker wel marketingwaarde hebben voor het merk, maar het zit ook wel in de genen van Chivas Regal. Al van bij het begin, meer dan 150 jaar geleden, geeft de whiskystoker een deel van de winst in een of andere vorm terug aan de gemeenschap. Het maakt het merk toch uniek. The Venture wortelt wat dat betreft in een bewonderenswaardige traditie. Dat ze sociaal ondernemerschap aanmoedigen, is fantastisch. Ondernemen op zich is al belangrijk, maar we zien dat vooral de Generatie Y oog heeft voor én business én sociale doelen. Die ondernemers willen de wereld veranderen door iets te doen. Ze willen 's avonds ook iets anders te vertellen hebben dan de huidige stand van hun omzet. Niet te verwonderen dus dat een op de drie nieuw opgerichte bedrijven in België momenteel een sociale onderneming is. In Europa ligt dat gemiddeld op een op de vier. Eind 2014 telde België in totaal 18.074 sociale ondernemingen, goed voor 371.478 jobs of 11,9% van de betaalde arbeid."Generatie Y, dat zijn startende ondernemers. Wat hebben zij vooral nodig?"In Brussel worden elk jaar tussen tienduizend en elfduizend bedrijven opgericht. De helft daarvan heeft geen begeleiding nodig. Een op de vijf ondernemers kan wel onze hulp gebruiken. Omdat ze niet voldoende kennis van zaken hebben of omdat ze nog geen fatsoenlijk netwerk hebben. Dat is iets essentieels dat Impulse.brussels biedt: informatie, steun, advies en begeleiding voor startende ondernemers. Wij hebben een groot netwerk van publieke en privépartners, waardoor wie het nummer 1819 belt (het korte telefoonnummer van Impulse.brussels) in geen tijd de juiste informatie krijgt. Tot voor kort besteedden we zelf minder aandacht aan sociaal ondernemen omdat er andere instanties in gespecialiseerd waren, maar het tij keert. Tegenwoordig is het steeds moeilijker om bedrijven te typeren op basis van hun activiteit. Gelukkig is de manier waarop we reguliere en sociale ondernemingen begeleiden gelijkaardig en hebben wij initiatieven ontwikkeld die aansluiten bij de nieuwe businessmodellen. Zo is er COOPCITY, onze incubator voor sociaal ondernemers."The Venture vindt voor de eerste keer plaats in België. De wereldwijde competitie bestaat al drie jaar. Wat leert u van de winnaars van de eerdere edities?"Dit jaar won een project uit Colombia, Conceptos Plásticos. Het bedrijf slaat twee vliegen in één klap en dient én een ecologisch én een sociaal doel. Het bedrijf recycleert plastic afval en produceert goedkope basiselementen om er huizen voor de minderbedeelden mee te bouwen. Heel laagdrempelig en zonder dat je er een grote technische bagage of opleiding voor nodig hebt - het doet denken aan de manier waarop je legohuizen in elkaar knutselt. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat het niet de onderzoekers en de theoretici zijn die de wereld veranderen, maar mensen die ondernemen. Zij zijn het die met rendabele oplossingen komen rond onder meer gezondheid, sociale ongelijkheid en milieu."www.chivas.comTEKST DIRK REMMERIEDit is de Belgische jury van The Venture. Wie zijn ze? En waarom zetelen ze in de jury van The Venture?1. SÉBASTIEN DELETAILLEWIE? CEO en in 2009 medeoprichter (samen met zijn gewezen schoolvriend Loïc Jacobs van Merlen) van Real Impact Analytics (RIA), gespecialiseerd in telecomanalyses en business intelligence. Hij transformeert data in acties voor zowel zakelijke als filantropische doeleinden. Sébastien studeerde af aan de Solvay Business School en begon zijn carrière als business analyst bij McKinsey & Company. Met RIA faciliteerde hij al meer dan honderd projecten in Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. RIA heeft momenteel meer dan 120 medewerkers over de hele wereld.WAAROM? "Wij missen ambitie in België. Te veel ondernemers beperken zich tot een regionale of nationale markt. We moeten mikken op Europa en op de wereld. Ik val voor de fundamenteel internationale kant van The Venture. Voorts is een echte ondernemer bekommerd om de sociale impact van zijn acties. Bij RIA ontwikkelden we het databeheerprogramma Data for Good waarmee we regeringen en internationale instanties steunen in de strijd tegen armoede, voedselcrises, epidemieën en andere humanitaire rampen. Deelnemen aan een project als The Venture is voor mij de natuurlijkste zaak van de wereld."2. CATHERINE ALEXANDREWIE? Journalist van vorming. Communicatie en maatschappelijk engagement lopen als een rode draad door haar 30-jarige carrière. Na enkele jaren in de journalistiek stapte Catherine Alexandre in het bedrijfsleven, waarin ze zich concentreerde op communicatie en duurzame ontwikkeling (bij Cobepa, CBR, Delhaize). Nadien richtte ze een bedrijf op dat zich specialiseerde in adviesverlening. Sinds enkele jaren is Catherine aangesloten bij het Be Angels-netwerk van privé-investeerders op zoek naar start-ups, die zij beoordeelt op hun maatschappelijke impact. Catherine doceert Management & Communicatie aan de UCL en ze leidt de vzw United Fund for Belgium, die fondsen verzamelt voor armoedebestrijding en steun aan kansarmen. WAAROM? "Ik ben ervan overtuigd dat The Venture een formidabele accelerator van projecten wordt. Na deze ervaring zullen de deelnemers niet meer dezelfde zijn. En wij evenmin, want we zullen hebben kennisgemaakt met en begeleiding gegeven aan mensen die hun energie en hun talent inzetten om ondernemingen met een positieve impact op de samenleving te ontwikkelen. Het is een groot geluk om zulke ervaringen te delen met mensen die de grote problemen van onze samenleving willen oplossen en de wereld willen veranderen."3. MARNIK D'HOOREWIE? Ondernemer in de digitale sector. In 1998 lanceerde Marnik D'Hoore zijn eerste internetbedrijf. Twee jaar later kocht hij de aandelen van de bvba Amazing X-Perience over en registreerde de domeinnamen bSeen.be en beSeen.be (zoekmachinemarketing). In 2011 lanceerde hij Bloovi.be, waarvan hij de referentiesite van de internetsector wil maken.WAAROM? "Projecten over sociaal ondernemerschap trekken me aan. Ik wil mijn ervaring in ondernemerschap delen met jonge ondernemers die misschien net te weinig ervaring hebben. Het ondernemerschap in België stijgt sinds enkele jaren maar het is meestal niet sociaal gericht. En dus is The Venture de ideale gelegenheid om sociaal ondernemerschap te promoten in België."4. AMID FALJAOUIWIE? Directeur van de magazines Le Vif/L'Express en Trends-Tendances, hoofdredacteur van de zakenzender Canal Z, economisch kroniekschrijver bij de RTBF. Gastspreker aan de Solvay Business School (ULB), beheerder van de UCM (Union des Classes Moyennes) en lid van de Fondation Universitaire.WAAROM? "Het sociaal ondernemerschap wordt in België te weinig gepromoot en The Venture is een mooie gelegenheid om daar iets aan te doen. Ik wil jonge ondernemers laten genieten van mijn ervaring, zodat ze hun projecten met een positieve impact op de samenleving goed zouden uitbouwen."5. THIERRY VANDEBROEKWIE? In 2002 stichtte Thierry Vandebroek Poseco - Positive Economy Centre, dat sociaal ondernemerschap promoot en bijdraagt tot een andere benadering van de economie, namelijk met aandacht voor de huidige sociale en omgevingsgerelateerde challenges. Poseco connecteert en stimuleert sociaal ondernemers en creëert economische opportuniteiten, inspireert ondernemers, universiteiten en politieke overheden. In 2010 lanceerde Poseco het Positive Entrepreneurs Network, het Belgische netwerk van sociaal ondernemers dat mensen steunt die hun corebusiness baseren op humane, sociale en ecologische waarden.WAAROM? "Ik heb het aanvaard om coach van The Venture te zijn omdat ik de stichter ben van Poseco, het centrum voor positieve economie. Met Poseco hebben we het eerste netwerk voor sociaal ondernemers uitgebouwd. Wij staan constant in contact met sociaal ondernemers en zetten onze schouders onder hun projecten. Onze ervaring integreer ik graag in The Venture."6. JULIE CRUYTWIE? Als CEO van BetaGroup houdt Julie Cruyt zich onder meer bezig met de coaching van start-ups. Eerder werkte ze met start-ups in San Francisco en Portland. Vroeger was Julie media- en innovatieconsultant bij bedrijven als Canal+, Proximus TV, Deutsche Telekom en Paramount Pictures.WAAROM? "The Venture is een van de weinige competities in België die de geselecteerde start-up op korte termijn mondiale visibiliteit bezorgen. We moeten mensen die in België bezig zijn met 'Think Big', al onze steun geven. Dank aan The Venture om lokale start-ups deze kans te bieden."7. BRUNO WATTENBERGHWIE? CEO en oprichter (in 2003) van Impulse, Brussels Enterprise Agency. Economisch commentator bij BEL RTL. Coproducent van het RTBF-programma Starter! Bruno Wattenbergh studeerde strategie en ondernemerschap in België, de Verenigde Staten en Nederland. Hij doceert deze twee vakken aan meerdere Belgische universiteiten en hogescholen.8. PETER VERHASSELTWIE? Peter Verhasselt is account manager bij Sirris. Hij heeft een diploma industrieel ingenieur, recht, economie en management. Hij is een generalist met ervaring in R&D en sales. Verhasselt coacht bedrijven tijdens de verschillende cycli van hun groei. 9. ANTHONY NARALINGOMWIE? Coach bij Impulse.Brussels.10. Bart BecksWIE? Bart Becks volgt groeiende start-ups op en is actief bezig met de corporate innovatie en financiering via Angel.me en VentureWise. Hij is medeoprichter van Startups.be, Vice-Chairman van het European Crowdfunding Network en betrokken bij Showpad, Storify, Netlog, InThePocket en vele andere. Becks is voormalig CEO van Belgacom Skynet, Vice-President van SBS Europa en Chairman van iMinds. WAAROM? "Ik geloof dat meer mensen hun eigen bedrijf moeten durven op te starten. Hoewel dit heel wat moed en inzet vergt, zetten in België steeds meer mensen de stap naar ondernemerschap. Dankzij initiatieven als The Venture kunnen wij onze ervaringen en inzichten delen met andere ondernemers, zodat ze bijkomende perspectieven krijgen om hun eigen keuzes te kunnen maken. De focus op de sociale dimensie en de impact die kan worden gerealiseerd, is een bijkomende reden om The Venture mee te ondersteunen." 11. OMAR MOHOUT WIE? Lanceerde in 2015 de database die het Belgische start-uplandschap in kaart brengt. Publiceerde vier boeken en is Professor of Entrepreneurship aan de Antwerp Management School.