"De ochtendploeg stopt een uur vroeger en de namiddagploeg zal een uur later beginnen", aldus Callabaut. Het gaat telkens om ruim vijftig personeelsleden, arbeiders én bedienden. Het is niet duidelijk of ook de nachtploeg aan de stiptheidsactie zal deelnemen. De actie komt er op het moment dat het bedrijf een Europese ondernemingsraad houdt in Oudenaarde, in het kader van de informatie- en consultatiefase. De personeelsleden hebben spandoeken bij met als boodschappen "we all want to keep a decent job" en "put people first", gericht aan CEO Pierre Winant van Renolit. Begin juni kondigde Renolit de intentie aan om de productie van afdichtingssystemen en films voor de grafische sector in Oudenaarde stop te zetten. (COR 207)

"De ochtendploeg stopt een uur vroeger en de namiddagploeg zal een uur later beginnen", aldus Callabaut. Het gaat telkens om ruim vijftig personeelsleden, arbeiders én bedienden. Het is niet duidelijk of ook de nachtploeg aan de stiptheidsactie zal deelnemen. De actie komt er op het moment dat het bedrijf een Europese ondernemingsraad houdt in Oudenaarde, in het kader van de informatie- en consultatiefase. De personeelsleden hebben spandoeken bij met als boodschappen "we all want to keep a decent job" en "put people first", gericht aan CEO Pierre Winant van Renolit. Begin juni kondigde Renolit de intentie aan om de productie van afdichtingssystemen en films voor de grafische sector in Oudenaarde stop te zetten. (COR 207)