De sterke toename in de periode 2012-2013 in vergelijking met 2011 is hoofdzakelijk het gevolg van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VRT. Daarin werd de financiële bovengrens voor commerciële inkomsten verhoogd van 10 tot 16,5 miljoen euro. Hierdoor kan de VRT meer sponsorboodschappen uitzenden. De reclametarieven van de VRT zijn sinds 2009 evenwel onveranderd gebleven. Het aandeel van de VAR, de reclameregie van de VRT, in de totale advertentie-inkomsten van de Vlaamse televisieomroepen bleef de jongste jaren schommelen rond 7 tot 7,5 procent. VMMa en SBS blijven de dominanten spelers in de markt. Het aandeel van de regionale omroeporganisaties daalde de afgelopen jaren weliswaar van 6 naar 4 procent, maar volgens Lieten is er geen causaal verband met de evolutie van de reclame-inkomsten van de VRT. (Belga)

De sterke toename in de periode 2012-2013 in vergelijking met 2011 is hoofdzakelijk het gevolg van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VRT. Daarin werd de financiële bovengrens voor commerciële inkomsten verhoogd van 10 tot 16,5 miljoen euro. Hierdoor kan de VRT meer sponsorboodschappen uitzenden. De reclametarieven van de VRT zijn sinds 2009 evenwel onveranderd gebleven. Het aandeel van de VAR, de reclameregie van de VRT, in de totale advertentie-inkomsten van de Vlaamse televisieomroepen bleef de jongste jaren schommelen rond 7 tot 7,5 procent. VMMa en SBS blijven de dominanten spelers in de markt. Het aandeel van de regionale omroeporganisaties daalde de afgelopen jaren weliswaar van 6 naar 4 procent, maar volgens Lieten is er geen causaal verband met de evolutie van de reclame-inkomsten van de VRT. (Belga)